W zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych znajduje się szereg zadań, m.in. konserwacja oznakowania, sprzątanie ulic i chodników, udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni. Wszystkie te prace wykonywane są w oparciu o dokonywane regularnie objazdy oraz w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Obecnie zakończono prace na ul. Kosowskiej i ul. Szerokiej w miejscowości Parole oraz na ul. Willowej w miejscowości Falenty Nowe, gdzie wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o całkowitej powierzchni około 600 m2.

W następnej kolejności remonty będą kontynuowane na ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Warszawskiej w miejscowości Jaworowa. Ponadto wykonana zostanie regulacja pionowa studzienek na ul. Nad Utratą w miejscowości Walendów oraz ul. Centralnej w miejscowości Wolica.

Poza wykonywanymi na bieżąco remontami cząstkowymi, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego dokłada wszelkich starań, aby wykorzystać możliwości płynące z dofinansowań na inwestycje drogowe w powiecie pruszkowskim. W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 zostaną złożone wnioski na zadanie „Rozbudowa ulicy Komorowskiej  w Pruszkowie - odcinek od Alei Armii Krajowej do ronda Pogodna” w zakresie rozbudowy drogi, budowy chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, wyniesionego skrzyżowania oraz budowy odwodnienia i kanału technologicznego, a także na zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W” w miejscowości Milęcin (nowa jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżka rowerowa).  

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: