60 wniosków zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2015 rok w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Do 20 grudnia minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi ostateczne listy zakwalifikowanych wniosków. Kwota dofinansowania rządowego dla województwa mazowieckiego wynosi 96,4 mln zł. Niestety do dofinansowania zakwalifikowały się jedynie 2 projekty z terenu Powiatu Grodziskiego

W tegorocznej edycji programu na liście rankingowej wniosków znalazły się łącznie 163 projekty złożone przez samorządy. Wśród zarekomendowanych przez wojewodę wniosków do realizacji 36 dotyczy dróg gminnych, a 24 powiatowych o łącznej długości 185 km. Ich przebudowa kosztować będzie ponad 200 mln złotych.

Dofinansowanie otrzymały wnioski:

 • Gmina Jaktorów - Rozbudowa ulicy Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych. oraz podbudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów gm. Jaktorów - 33,00 pkt
 • Gmina Żabia Wola - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach - etap l - 29,00 pkt

Dofinansowanie nie otrzymały wnioski:

 • Powiat Grodziski - Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina- ode. III - 32.20 pkt
 • Powiat Grodziski - Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów - 30,40 pkt
 • Gmina Grodzisk Mazowiecki - Poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiącego połączenie drogi wojewódzkiej 579, drogi wojewódzkiej 719 z autostradą A2 w układzie dróg gminnych: ul.
  Fabryczna, Zytnia, Jaworowa. Glogowa w Grodzisku Mazowieckim - 20,40 pkt
 • Gmina Miasto Podkowa Leśna - Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Bukowej w Podkowie Leśnej - 18.80 pkt

Komisja przy wojewodzie oceniała projekty według następujących kryteriów:

 • wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (0-10 punktów),
 • znaczenie inwestycji dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na terenie województwa (0-7 punktów),
 • współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji – partnerstwo rzeczowe i finansowe (0-5 punktów),
 • znaczenie dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej (0-5 punktów),
 • znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich (0-5 punktów),
 • wpływ inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. (0-3 punkty),
 • wpływ inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. (0-2 punkty),
 • wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (0-3 punkty).

Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez członków komisji. Maksymalnie wniosek mógł otrzymać 40 punktów.

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. W 2014 r. zaakceptowano wnioski na 148 km tras, których przebudowa kosztowała 138 mln zł – rządowa dotacja wyniosła 67,5 mln zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: