Dodatkowe 44 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

22 nowe projekty, w tym z terenu powiatu grodziskiego, rekomendował wojewoda do dofinansowania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” na Mazowszu. Wnioski zatwierdził minister administracji i cyfryzacji. W 2014 roku w całym województwie zmodernizowanych zostanie ponad 134 km dróg za 139 mln zł, z czego rządowa dotacja wyniesie 67,5 mln zł.

Wśród dodatkowych projektów 10 zgłosiły powiaty, 12 gminy. Długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych wyniesie ok. 37 km (dotacja ok. 21 mln zł). Dróg gminnych – ok. 32 km (dotacja ok. 23,2 mln zł). Wkład własny samorządów to ok. 48 mln zł (powiaty – ok. 23,4 mln zł, gminy – ok. 24,9 mln zł). Z terenu powiatu Grodziskiego zakwalifikowane zostały następujące projekty:

  • Powiat Grodziski: Przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. II - Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Z uwagi na limit środków wysokość dofinansowania została zmniejszona z kwoty 2 744 014,00 zł do kwoty 1 579 153,00 zł.
  • Gmina Jaktorów: Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie - Zmniejszono dofinansowanie o 970 627,00 zł do kwoty: 1 254 712,00 zł
  • Gmina Żabia Wola: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap - Kwota dofinansowania: 1 501 946,00 zł
  • Gmina Grodzisk Mazowiecki: Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A 2 "Grodzisk Mazowiecki" z trasą Krajową nr 8 relacji Warszawa - Katowice - Kwota dofinansowania: 2 874 981,00 zł

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2014 rok na ostatecznej liście rankingowej znalazło się 190 przedsięwzięć. Pierwotnie do dofinansowania w ramach programu zakwalifikowano 22 projekty z największą liczbą punktów (lista wniosków została przedstawiona ministrowi administracji i cyfryzacji do zatwierdzenia 29 listopada 2013 roku). Podwojenie liczby zadań (z 22 do 44) możliwe było po uchwaleniu zmian w „Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych” przez Radę Ministrów (zwiększono dofinansowanie dla Mazowsza z 24 do 67,5 mln zł) oraz dzięki uzyskanym oszczędnościom przetargowym w wysokości ok. 3,7 mln zł (w ramach tej kwoty zwiększono także dotacje dla powiatu przasnyskiego i gminy Warka, które ze względu na limit środków nie uzyskały wcześniej pełnego dofinansowania).

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” podnosi poziom i jakość życia społeczności lokalnych przez rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: