Od połowy grudnia w Pruszkowie przy ul. Drzymały działa poradnia – ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Udzielono już w niej kilkaset porad. Znajduje się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Drzymały 19/21 (piętro III).

Ośrodek powstał w ramach wdrażania reformy Ministerstwa Zdrowia – systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży realizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i dzięki działaniom prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie.

Na spotkaniu, które odbyło się 2 marca Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski,  Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego: Agnieszka Kuźmińska i Wojciech Herner, Zyta Lament Kierownik Przychodni Specjalistycznej, Arkadiusz Stępniewski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, omówiono dotychczasowe funkcjonowanie jednostki oraz dalsze plany i współpracę.

Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną. Personel medyczny oferuje wsparcie zespołu psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Opieka o charakterze profilaktycznym ma przede wszystkim zapobiegać eskalacji problemów psychicznych. Bardzo ważna jest także współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami i  psychologami szkolnymi oraz  rodziną pacjenta. Poradnia zajmuje się pacjentami, którzy nie wymagają interwencji lekarza psychiatry i wdrożenia leczenia farmakologicznego. Świadczenia skierowane są do dzieci i młodzieży do 18 lub 21 lat (w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej). Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.

Pomoc jest łatwo dostępna – nie jest wymagane skierowanie od lekarza oraz jest bezpłatna dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomoc dedykowana jest dzieciom i młodzieży, które doświadczają takich problemów jak :

  • trudności w kontaktach społecznych, rówieśniczych, zachowania antyspołeczne,
  • zaburzenia lękowe, depresyjne, lęk wynikający z obecnej sytuacji związanej z COVID-19, poczucie samotności, izolacji, bezradności,
  • zaburzenia procesów poznawczych (takie jak: zaburzenia spostrzegania, myślenia, pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, niepełnosprawność intelektualna),
  • zaburzenia kompulsywne (natrętne myśli, czynności),
  • objawy psychosomatyczne (dolegliwości cielesne, które mają podłoże w psychice),
  • zachowania autodestrukcyjne, impulsywne, autoagresja, itd.

Na poradę można umówić się telefonicznie pod numerami telefonów: 22 17 77 831, 883 112 224 lub osobiście od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 19:00, a w piątki od godz. 8:00 do 16:00.

materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży


To może Cię zainteresować: