Liczba rozwodów w Polsce stale rośnie. W 2019 roku sądy orzekły rozwód i separację wobec prawie 63 000 par. Wśród nich 82% wychowywało jedno lub więcej małoletnich dzieci. Statystyki nie uwzględniają jednak rozstań w związkach nieformalnych, gdzie – jak wynika z badań Uniwersytetu Jagiellońskiego – wychowuje się już co 4 dziecko w mieście i co 5 na wsi. Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD) przygotował w ramach autorskiego projektu Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Zdaniem specjalistów, polskie rozwody charakteryzują się bardzo wysokim stopniem konfliktowości. Powszechne jest zjawisko alienacji rodzicielskiej jak też włączanie dziecka w konflikt dorosłych. Wynika to z braku wiedzy na temat potrzeb i mechanizmów psychologicznych występujących w rodzinach, które się rozpadają, jak też nadużywania rozwiązań prawnych.

W tworzeniu standardów uwzględniony został głos prokuratury, policji, sędziów, biegłych i kuratorów sądowych. Nasze działania natychmiast poparł Rzecznik Praw Obywatelskich - mówi wiceprzewodnicząca KOPD Agata Jarzyna. Podkreśla, że Standardy to pierwszy konkretny krok poprawiający sytuację rodziny w rozstaniu; to forum dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwań rozwiązań wśród specjalistów. Standardy cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców, nauczycieli, sędziów, itp.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań.

Akademia Dobrego Rozstania to platforma edukacyjna dla rodzin w kryzysie rozstania i wspierających je specjalistów, miejsce promujące dobre standardy, otwarta przestrzeń dla wszystkich szukających pomocy. Towarzyszy rodzinom w procesie rozejścia, chroniąc dzieci przed jego negatywnymi skutkami i pomagając rodzicom zachować dobre relacje w przyszłości.

Szkoła wobec rozstania to projekt edukacyjny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych chcących budować swoją wiedzę i umiejętności, aby  lepiej rozumieć i wspierać dziecko w kryzysie rozstania. W procesie rozstania szkoła staje się często płaszczyzną pierwszego wsparcia dla dziecka. Od jakości działań wychowawców, nauczycieli i pedagogów często zależy zabezpieczenie dobrostanu dziecka w tej trudnej dla rodziny sytuacji.

Kancelaria Przyjazna Dziecku to akcja skierowana do adwokatów mająca na celu pozyskanie ich dla idei dobrego rozstania rozumianego jako holistyczny proces, wdrażania procedur zawartych w standardach oraz współpracy z mediatorami i psychologami w ramach zapewnienie rodzinom w trakcie rozwodu możliwie największej troski i wsparcia. Najlepsze kancelarie zostaną nagrodzone certyfikatem i objęte systemem rekomendacji.

Zbiór dobrych praktyk i strategii prawnych, czyli wdrażanie standardów chroniących i przywracających dziecku podmiotowość w procedurach sądowych obejmujących m.in. kwestię wysłuchania dziecka, pozyskiwania tez dowodowych, analizy opinii biegłych itp.

Edukacja i wsparcie sędziów rodzinnych. Zostanie opracowany przewodnik: „Jak kierować rodziny do pomocy psychologicznej”, a także broszura „Zalecenia w sprawie wysłuchania dzieci w sprawach cywilnych i rozwodowych”. Sędziowie dowiedzą się z nich m.in. jakie są formy terapii dla dzieci i rodziców, kiedy mediacja, a kiedy terapia pary oraz jakie są przeciwwskazania do terapii rodzinnej.

Edukacja biegłych sądowych (w tym Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych). Zostanie zorganizowane szkolenie „Alienacja rodzicielska w sytuacji konfliktu rodzicielskiego – diagnoza i praktyka” prowadzonego przez diagnostów i biegłych sądowych. Będzie miało miejsce unikatowe w Polsce szkolenie prowadzone przez specjalistów z londyńskiego Family Separation Clinic, propagujących terapeutyczny model pracy z zaburzeniami więzi występującymi w relacji rodzic – dziecko.

Kampania społeczna uwzględniająca  perspektywę wszystkich członków rodziny (ze szczególnym uwzględnieniem optyki dziecka) i propagująca zmianę dotychczasowej społecznej narracji o rozstaniu.

Konferencja naukowa „Razem wobec rozstania”– miejsce dialogu prawników, mediatorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i wszystkich specjalistów pracujących z rodzinami i rodziców w kryzysie rozstaniowym, Bogaty program obejmuje warsztaty, panele dyskusyjne i wykłady polskich oraz zagranicznych ekspertów (m.in. zajmujących się zagadnieniem alienacji rodzicielskiej Karen i Nicka Woodall z londyńskiego Family Separation Clinic).

Interdyscyplinarne badania analizujące kategorię dobra dziecka i rodziny w sytuacji rozstania. Zostaną nimi objęci rodzice, specjaliści i pośrednio dzieci. Analiza perspektywy rodziców przeżywających proces rozstania, specjalistów pracujących z nimi i wydających opinię (sędzia, biegły, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, mediator, kurator etc).

Wiedzę zebraliśmy od doświadczonych ekspertów, m. in. z organizacji pozarządowych, Prokuratorów, Sędziów, Kuratorów, Biegłych sądowych, Policjantów, Pracowników Socjalnych, Pedagogów, Psychologów, Mediatorów – piszą autorzy przewodnika. – Ponadto Standardy były konsultowane m. in. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie. Z zebranych od profesjonalistów ankiet wynika konieczność zadbania o warunki ich pracy, dostosowanie obciążenia pracy do możliwości działania.

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele realizowane będzie do 31.06.2022 r.

Partnerami Komitetu Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu są:
Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie OPTA, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet Dla Rodziców, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Kancelaria Adwokacka Robert Ofiara, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Więcej informacji znajdziecie na www.kopd.pl oraz www.standardyrozstania.pl


Chcąc wypełnić lukę w dostępie do rzetelnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, w dziale PSYCHOLOGIA przekazujemy obiektywną wiedzę. Obiektywną, czyli taką, która ma potwierdzenie w badaniach naukowych. Autorami publikacji są studenci psychologii warszawskich uczelni. Rozmawiamy z czynnymi zawodowo psychologami, psychoterapeutami i psychiatrami. 

Zachęcamy specjalistów do dzielenia się z nami doświadczeniami z gabinetu na łamach działu PSYCHOLOGIA. Na Wasze zgłoszenia czekamy pod adresem: jacek@obiektywna.pl. Wierzymy, że z tej samej skrzynki mailowej skorzystają również nasi Czytelnicy przesyłając propozycje tematów kolejnych artykułów.

Zastrzegamy: lektura naszych artykułów nie może zastąpić porady u specjalisty!
 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: