9 marca br. we wnętrzach Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, w obecności prezydenta miasta Pawła Makucha, została podpisana umowa o współpracy tej instytucji z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czego konkretnie dotyczy dokument?

Impulsem do zawarcia porozumienia jest rozpoczęcie wspólnego projektu, którego celem są kompleksowe badania naukowe nad ludnością zamieszkującą ziemie zachodniego Mazowsza u schyłku starożytności i jej wpływu na środowisko naturalne.

Jest to przedsięwzięcie o charakterze naukowo-edukacyjnym jakiego dotychczas w regionie nie prowadzono. Będzie obejmować m. in. badania archeologiczne, przyrodnicze, fizyko-chemiczne, GIS – czytamy na stronie pruszkow.pl. – Jego integralną częścią będą coroczne badania wykopaliskowe na kompleksie osadniczym (osada hutnicza i towarzyszące je cmentarzysko) w Zaborowie, gm. Leszno – najlepiej zachowanym zespole, o wyjątkowym potencjale naukowym.

Badania rozpoczną się w sierpniu tego roku i potrwają kilka lat. Na podstawie pozyskanych materiałów powstaną prace magisterskie i doktorskie, a wszystkie artefakty zostaną włączone do zbiorów MSHM, gdzie po opracowaniu i konserwacji będą mogły być prezentowane zwiedzającym. Natomiast wyniki badań będą udostępniane m.in. poprzez muzealne działania edukacyjne – informują pracownicy MSHM.

W ramach umowy podpisanej przez dyrektorkę MSHM Dorotę Słowińską-Kamas oraz dziekana Wydziału Archeologii UW prof. ucz. dr hab. Bartosza Kontnego, muzeum zapewni m. in. wiedzę dotyczącą dotychczasowych badań archeologicznych prowadzonych na terenie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego,  know-how prowadzenia badań wykopaliskowych na stanowiskach z piecami hutniczymi, a także fachową opiekę nad odkrytymi zabytkami. MSHM odpowiedzialne będzie również za promocję projektu wśród mieszkańców Mazowsza m. in. poprzez działania edukacyjne na terenie Pruszkowa. Po stronie Wydziału Archeologii UW będzie m.in. dostęp do specjalistów z niemal wszystkich gałęzi nauki, promocja Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, a także samego MSHM i Pruszkowa, w różnych europejskich ośrodkach naukowych.

Jak zapewniają przedstawiciele obu instytucji, partnerstwo między instytucją kultury a instytucją naukową umożliwi też dostęp do programów grantowych, które ze względu na statut prowadzonej działalności były dotychczas niedostępne dla jednej, bądź drugiej strony.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wczoraj umowa - współpraca na lata


To może Cię zainteresować: