Gmina Żabia Wola realizuje rozbudowę, nadbudowę i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Finał II etapu inwestycji zaplanowano na połowę grudnia br.

Pierwszy etap obejmował rozbudowę istniejącego budynku o dodatkowy garaż dla wozu bojowego, zaplecze socjalne dla strażaków oraz salę konferencyjną z zapleczem cateringowym i toaletami, a także wykonanie konstrukcji dachu wraz z jej pokryciem nad częścią nową i istniejącą, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniono również zewnętrzną i wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i gazowej, która jest niezbędna do funkcjonowania budynku. Koszt pierwszego etapu inwestycji to ponad 624 000 złotych.

– Z inicjatywy Wójta Gminy Żabia Wola oraz za zgodą Rady Gminy opracowany został projekt zamienny rozbudowy budynku OSP w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i rozwiązań  funkcjonalno-użytkowych. Dzięki wprowadzonym zmianom projektowym strażnica zyskała ponad 370 m² dodatkowej powierzchni użytkowej na piętrze budynku – mówi Anna Mucha, kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Gminy Żabia Wola. – Powstała powierzchnia przeznaczona będzie do organizowania zajęć dla dzieci, młodzieży jak i starszych mieszkańców gminy oraz szkoleń i wypoczynku strażaków. Jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na izbę pamięci, gdzie będzie można zapoznać się z historią tutejszej jednostki OSP.

Obecnie trwają prace II etapu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, które polegają na wykonaniu wszystkich robót związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem stanu surowego zamkniętego całego budynku wraz z elewacją i dachem oraz niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi. Część strażnicy, przeznaczona do pełnienia służby ratowniczo-gaśniczej przez strażaków, po zakończeniu realizacji umowy, czyli 15 grudnia 2020 r., zostanie przekazana do użytkowania. W związku ze zmianami konstrukcyjnymi budynku, strażacy-ochotnicy poprowadzili na dachu nową instalację pod łączność ratowniczą. Koszt II etapu prac wynosi ponad 1 208 000 złotych. Wartość całej inwestycji zgodnie z projektem zamiennym i kosztorysem inwestorskim wynosi około 3 mln zł. Właśnie ze względu na koszty rozbudowy, nadbudowy i remontu prace musiały zostać podzielone na II etapy. Wszystkie dotychczasowe koszty związane z realizacją tej inwestycji w całości były poniesione z budżetu Gminy Żabia Wola.

Nie od dziś wiadomo, że członkowie OSP Żelechów z chęcią użyczają teren remizy mieszkańcom gminy.  – Nasza działka, mimo że ogrodzona, cały czas stoi otworem dla wszystkich chętnych chcących skorzystać z placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do koszykówki czy z Gościńca Strażackiego – napisali na swoim profilu facebookowym. Prowadzona inwestycja z pewnością sprawi, że pojawią się nowe pomysły m.in. na integrację mieszkańców.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: W grudniu koniec II etapu


To może Cię zainteresować: