Awans na wyższy stopień oficerski

Przebieg sesji Rady Miejskiej 10 stycznia 2023 r. miał wyjątkowy charakter. W sali Brwinowskiego Pałacu Kultury odbyła się m.in. uroczystość wręczenia aktu mianowania Waldemara Kruszyńskiego na pułkownika.

Uroczysty akt nadania stopnia pułkownika przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka został odczytany w obecności zgromadzonych na sesji Rady Miejskiej burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, jego zastępców – Sławomira Walendowskiego i Jerzego Wysockiego – radnych, sołtysów oraz rodziny płk. Kruszyńskiego i przyjaciół ze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Obecni byli również gen. brygady Piotr Kriese, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, oraz oficerowie: ppłk Artur Boruta – Dowódca 61 Batalionu Lekkiej Piechoty w Książenicach – i ppłk Marek Kuciński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyły przedstawicielki szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących – dyrektor Zofia Kowalczyk i wicedyrektor Katarzyna Baczyńska – oraz Szkoły Podstawowej nr 1 – dyrektor Anna Baecker oraz Anna Kurman. Wśród zaproszonych gości byli m.in. komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Izabela Koźbiał oraz komendant Gminny OSP Krzysztof Newen.

Bohater wydarzenia był mile zaskoczony. Nie spodziewał się takiego wyróżnienia. Jako pierwszy gratulacje i życzenia płk. Kruszyńskiemu złożył burmistrz Arkadiusz Kosiński. Przypomniał o  dwudziestoletniej współpracy z pułkownikiem na rzecz utrwalania pamięci o Żołnierzach Wyklętych.   – Patriota, Honorowy Obywatel Brwinowa od 2012 r., bardzo zaangażowany na rzecz współpracy z młodzieżą oraz szkołami z Brwinowa – wyliczał burmistrz. – Z jego inicjatywy tradycją stało się uczestnictwo brwinowskich uczniów w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Dzięki niemu młodzież miała okazje poznawać i odkrywać historię ludzi niezłomnych. Zorganizował wiele rajdów, wystaw i odczytów historycznych. Od kilkunastu lat pomaga mieszkańcom Ukrainy prowadząc dla nich zbiórki i przekazując zebrane dary rzeczowe („Gwiazdka Lwów” i „Paczka dla kombatanta”) – przypomniał burmistrz.

Waldemar Kruszyński jest znaną postacią nie tylko wśród mieszkańców gminy, ale nie każdy zna jego partyzancką przeszłość. Zaprzyjaźniona z pułkownikiem pani Anna Kurman przedstawiła zgromadzonym ważne informacje z życiorysu nieprzeciętnego człowieka, podkreślając wydarzenia świadczące o jego wyjątkowości, zaangażowaniu, odpowiedzialności i odwadze w służbie ojczyzny. Mimo ponad 90 lat, Pułkownik jest nadal aktywny. W ubiegłym roku zorganizował kolejną akcję charytatywną na rzecz Ukrainy. 

Na zakończenie płk Kruszyński podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność, za wspaniałą uroczystość i za życzenia z okazji awansu.  

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: