Tymi słowami określił spotkanych w lesie mężczyzn, ojciec kilkuletniego Jerzego Popiełuszki, odpowiadając na pytanie syna - kim są ścigani przez wojsko mężczyźni?

Scena pochodzi z fragmentu filmu „Wolność jest w nas”, poświęconego księdzu Jerzemu Popiełuszce, wyświetlonego na początku spotkania, na które zaprosiło mieszkańców Milanówka Stowarzyszenie Rozwoju Obywatelskiego.

Spotkanie odbyło się w piątek, 16 listopada, w Teatrze Letnim MCK. Przybyło wiele osób, lecz niestety nie było wśród nich uczniów milanowskich szkół, mimo iż zaproszenie było skierowane zwłaszcza do nich.

Po powitaniu zebranych przez Małgorzatę Podgórką-Paciorek, odbyła się bardzo interesująca prezentacja poświęcona tragicznym losom wielu Żołnierzy Wyklętych, którzy do ostatnich momentów swego życia wierni byli przysiędze „Będziemy stać na straży wolności i suwerenności Polski i nie wyjdziemy dotąd z lasu, dopóki choć jeden sowiet będzie deptał Polską Ziemię”. Wielu z nich, w rejonie Warszawy walczyło do 1953 roku, na Kresach w rejonie Nowogródka do 1956 roku. Większość zginęła, bestialsko zamordowana po torturach, w tych strasznych latach, kiedy Polak mordował Polaka. Wielu spędziło najlepsze swoje lata w Gułagach. Miejsc pochówku wielu zamordowanych nie znamy do dziś. Prezentację, dokumentowaną wieloma zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów IPN, poprowadził Paweł Kołkiewicz ze Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca” Oddział Warszawa.

To właśnie tym żołnierzom jest poświęcony

II Powiatowy Konkursu Historyczny „Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych” pod patronatem m.in. Muzeum Dulag 121 i Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak powiedziała Małgorzata Podgórska-Paciorek, tym razem do udziału w konkursie, poza uczniami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, są zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 1-go marca 2013 r. Podobnie jak w przypadku I Konkursu, nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego. Do udziału w konkursie zachęcała również uczestnicząca w spotkaniu Malwina Grabowska z Gimnazjum nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, która zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu, obiecując uczestnikom daleko idącą pomoc.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu „Weronika i jej chłopcy”. Filmu o żołnierzach AK, łagiernikach z Kresów, zrealizowanego przez wrocławskie Stowarzyszenie „Odra-Niemen”. Kapitan Weronikę Sebastianowicz, główną bohaterką tego filmu, miałam okazję poznać podczas spotkania z kombatantami z Kresów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku, które miało miejsce we wrześniu br. Pisałam o tym w artykule „Kresowi Bohaterowie w Powiecie Grodziskim”. Film pokazuje tragiczne przeżycia i nie łatwe obecne życie byłych żołnierzy, walczących o wolność ojczyzny na terenach, które teraz do Polski nie należą. Kończy go wypowiedź Pani Weroniki „Najbardziej boli to, że nas sprzedali, zostawili. Nie powinno tak być, może nasze wnuki doczekają….Tu w Polsce walka się skończyła, a my tam jeszcze walczymy, my tam jesteśmy bandytami.” Los Poczobuta i innych szykanowanych Polaków na dawnych polskich ziemiach potwierdza prawdziwość tych słów.

Każdy, kto zobaczył film nie ma wątpliwości, że naszym rodakom na Kresach jesteśmy winni pomoc. Pomocy tej możemy udzielić biorąc udział w

II edycji akcji paczka RODACY-BOHATEROM na Kresach.

Akcję organizuje Stowarzyszenie „Odra-Niemen” wspierane przez Stowarzyszenie Rozwoju Obywatelskiego. Sugestie dotyczące zawartości paczki przekazała Ilona Gosiewska z wrocławskiego stowarzyszenia, odpowiadając na pytania zebranych. Zdaniem Pani Ilony do paczki możemy włożyć: kawę, herbatę, ciastka, czekoladę, cukier, ryż, różnego rodzaju kasze, olej, opłatek, a także kartkę z życzeniami.  Ci, co zechcą, mogą podać swój adres. Przekazane produkty są sprawiedliwie rozdzielane i wraz z kartkami pakowane w specjalnie do tego celu przygotowane pudełka, a następnie przewożone do naszych rodaków na Kresach. W Milanówku, dary można przekazać Pani Małgorzacie Podgórskiej–Paciorek, tel. 605 230 272, email malgosia.podgorska@onet.eu, po uprzednim kontakcie; zaś w Grodzisku Mazowieckim Panu Andrzejowi Gryzewskiemu, Biuro Podróży TAKT ul. Żwirki i Wigury 9, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: