W rankingu opublikowanym przez samorządowy dwutygodnik „Wspólnota” Brwinów znalazł się w czołówce aż czterech zestawień. Pierwsze miejsce w Polsce zajmuje jako gmina przemysłowo-usługowa o najwyższych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013.
 
„Wspólnota” opracowuje swoje rankingi na podstawie analizy wskaźników określających potencjał finansowy, infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny gmin. Korzysta przy tym z danych Ministerstwa Finansów, rejestru REGON oraz GUS. Opublikowany w najnowszym numerze czasopisma ranking obrazuje zmiany, które dokonały się w samorządach w ciągu mijającej kadencji. Aż w czterech zestawieniach gmina Brwinów znalazła się na czołowych miejscach, co pokazuje jej imponujący rozwój w skali całego kraju.

Gmina Brwinów zajęła pierwsze miejsce w Polsce w rankingu gmin przemysłowo-usługowych o największych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010-2013. Na ten „złoty medal” złożyły się bardzo dobre wskaźniki dotyczące finansów, rozwoju infrastruktury i zmian społecznych. W zestawieniu „Gminy o najwyższych zmianach w zakresie społecznym” Brwinów znalazł się na drugim miejscu. Tutaj zwracano uwagę m.in. na dynamikę przyrostu ludności oraz zmiany w oświacie. Rozwój infrastruktury odczuwają na co dzień mieszkańcy, którzy najpierw muszą się zmagać z uciążliwościami związanymi z rozkopanymi drogami i objazdami, a potem mogą korzystać z nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nowych dróg, chodników itd. Autorzy rankingu oceniali tę kategorię według twardych danych liczbowych: w efekcie Brwinów znalazł się na 4. pozycji wśród „gmin o najwyższych zmianach w zakresie rozwoju infrastruktury”.

Łącznie, w rankingu ogólnym uwzględniającym wskaźniki finansowe, gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne (obejmującym gminy z całej Polski: wiejskie, turystyczne, przemysłowo-usługowe i miasta na prawach powiatu) gmina Brwinów zajęła 7 miejsce.

Eksperci ekonomiczni, którzy opracowali ranking, tak oceniają gminę Brwinów:
"Na sukces Brwinowa w głównej mierze składa się miejsce w czołowej trójce w trzech z czterech kategorii. Gmina jest liderem w zakresie poprawy jakości życia społeczeństwa, duży nacisk kładzie na rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej. Na wysoką pozycję istotny wpływ ma idealne położenie, 25 km od Warszawy. Burmistrz Arkadiusz Kosiński duże środki przeznacza na inwestycje, w 2013 roku było to niemal 50 mln zł (około 45 proc. budżetu). Pieniądze poszły głównie na budowę kanalizacji, przebudowę dróg oraz budowę szkoły, przedszkola i boisk sportowych. W tym roku gmina również planuje blisko 25 proc. wszystkich wydatków przeznaczyć na inwestycje. Będzie to przede wszystkim realizacja projektów związanych z oświatą i gminnymi drogami”.

„Wspólnota” tak podsumowuje swój ranking, bilansujący dokonania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
„Liderom poszczególnych kategorii należą się słowa najwyższego uznania, bo ich pomysły na rozwój gospodarczy i społeczny okazały się strzałem w dziesiątkę”.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: