Od nowego roku miasto Brwinów powiększy swój obszar. W granice miasta zostaną włączone tereny sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew, położone między linią kolejową i autostradą A2.

Konsultacje przeprowadzone na początku marca w sołectwach pokazały, że ich mieszkańcy nie są przeciwni zmianie granic i pozytywnie oceniają pomysł uporządkowania obecnej sytuacji. W ciągu ostatnich lat w tym rejonie zaszły znaczne zmiany. Po wybudowaniu autostrady A2 oraz modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź wraz z likwidacją lokalnych przejazdów właściciele gruntów rolnych utracili dogodny dojazd. Działki położone między autostradą a linią kolejową utraciły dotychczasowe połączenia komunikacyjne z centrami wsi, czego konsekwencją jest ich wejście w zasięg oddziaływania rozwijającego się miasta.

Obszar, który zostanie włączony do miasta, jest w większości niezamieszkały – znajduje się tam łącznie kilkanaście posesji należących do Koszajca i Moszny, a także ostatni dom przy ul. Powstańców Warszawy, który dziś formalnie nie znajduje się w Brwinowie, lecz w Parzniewie. W granicach Brwinowa znajdą się też zabudowania rozwijającej się strefy przemysłowej w rejonie magazynów Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins oraz drukarni Formika.

Po przeanalizowaniu wniosku w sprawie zmiany granic złożonego przez Radę Miejską w Brwinowie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł potwierdził, że wymagania formalne zostały w całości spełnione. Efektem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca br., w którym wśród 32 zmian na mapie administracyjnej Polski znalazło się także powiększenie miasta Brwinowa. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: