Kiedy powstaną tężnie w Grodzisku Mazowieckim?

że w dniu 28.07.2021 r. o godz. 12:30
SORTED Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 27B
Chyliczki, 05-500 Piaseczno
932 955,00 zł
36 m-cy

„Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku Skarbków w mieście
Grodzisk Mazowiecki na dz. nr ew. 35/2 w obrębie 25”.
2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót budowlanych według
załączonego projektu oraz przedmiaru polegających na:
- oznakowaniu i zabezpieczeniu placu budowy na czas prowadzenia robót,
- wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni i prac gruntowych usunięcie gruntu
pod tężnią i utwardzeniami,
- budowa tężni solankowej o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem tarniną, o parametrach:
• Wysokość: 8,13m
• Średnica zadaszenia: 14,72m
• Średnica koryta: 6,80m
• Dach: wielospadowy, ilość połaci: 10
• Kąt nachylenia połaci: 27 stopni
• Kubatura: 922,42 m3
– wykonanie utwardzeń terenu (placu i ścieżek pieszych),
– rozbudowa zewnętrznych instalacji: wody i energii elektrycznej oraz budowa zewnętrznej
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00110915/01 z dnia 2021-07-12
2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
instalacji technologicznej obiegu solanki oraz szczelnego zbiornika na solankę
– wykonanie oświetlenia terenu,
– odtworzenie trawników,
– montaż wyposażenia – ławki, stojaki na rowery, kosze, regulamin.

 Wiadomo już ile może kosztować budowa tężni solankowej w grodziskim Parku Skarbków. Inwestycja może pochłonąć niecały milion złotych.

reklama Grodzisk mazowiecki

Na początku roku grodziski magistrat nie zamierzał wydać na to zadanie nie więcej niż 700 tys. zł, ale oferty, które spłynęły w poprzednich postępowaniach oscylowały wokół 1 mln zł. Wtedy przetargi anulowano. W połowie lipca ogłoszono kolejny. Tym razem kwotę na to zadanie zwiększono właśnie do miliona złotych. Wczoraj otwarto oferty, a właściwie ofertę, ponieważ zgłosił się tylko jeden chętny – to firma SORTED z Piaseczna, która zażyczyła sobie blisko 933 tys. zł. Jeżeli propozycja spełni wszystkie wymogi formalne wreszcie uda się wybrać wykonawcę i inwestycje będzie mogła zostać zrealizowana.
REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

Przypomnijmy. Tężnia ma zostać wybudowana w północnej części parku, tak aby możliwe było dojście od ulicy Bartniaka. Zgodnie z projektem, tężnia, która ma się pojawić w Grodzisku będzie drewnianym, zadaszonym budynkiem o wysokości ośmiu metrów i kubaturze ponad 920 metrów sześciennych. Obiekt ma być wyposażony w instalację do obiegu solanki, a także oświetlenie terenu wokół niego. Ponadto wykonawca wybuduje alejki, oświetlenie i zagospodaruje przyległy teren. Nie zabraknie ławek, koszy na śmieci, czy stojaków na rowery.

Kiedy można spodziewać się realizacji inwestycji? Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to tężnia powinna być gotowa w 240 dni od daty podpisania umowy.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kiedy powstaną tężnie w Grodzisku Mazowieckim?


To może Cię zainteresować: