Wczoraj obiegła media informacja na temat nieopublikowania raportu finansowego Royal Imtech N.V. i poważnym spadku wartości tej firmy na giełdzie. Wszystko za sprawą polskiego oddziału tej firmy - wykonawcy grodziskiego parku rozrywki.

Holenderska spółka Royal Imtech N.V. poinformowała w komunikacie, że nie jest w stanie przedstawić raportu finansowego za 2012 rok i planowana na 5 lutego jego publikacja nie odbędzie się. Jako jeden z powodów podawany jest "brak finansowania największego klienta w Polsce oraz możliwe nieprawidłowości dotyczące projektów Imtech w Polsce". Zawieszony został także zarząd spółki-córki Imtech Polska.

Firma Imtech Polska jest generalnym wykonawcą, parku rozrywki. Miała realizować także największy w europie zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, zwany potocznie przez mieszkańców grodziska "spalarnią".

Wczoraj z biura prasowego Adventure World Warsaw otrzymaliśmy w tej sprawie komunikat:

W nawiązaniu do informacji prasowej przekazanej mediom 4 lutego 2013 r. przez zarząd spółki Royal Imtech, zarząd Adventure World Warsaw oświadcza, co następuje.

Ze smutkiem przyjmujemy ostatnie informacje dotyczące wewnętrznych problemów spółek grupy kapitałowej Imtech obejmujących zawieszenie w obowiązkach członków zarządu Imtech Polska i doniesienia o postępowaniu w sprawie nieprawidłowości w tejże spółce.

Nie powinno dziwić, że budowa parku rozrywki Adventure World Warsaw, która jest wymieniona w powołanej wyżej informacji prasowej, nie doprowadziła jeszcze do pozyskania długoterminowego finansowania projektowego. Pomimo tego, że park AWW cieszy się wsparciem organów administracji publicznej i jasnym jest, że budowa parku jest atrakcyjnym projektem inwestycyjnym, w którym dojdzie do wydania właściwych pozwoleń na budowę jeszcze w lutym 2013 roku, proces budowlany w fazie project development jest prowadzony przy użyciu finansowania pochodzącego od wspólników. Zważywszy, że faza project development winna zostać zakończona jeszcze w tym miesiącu, zarząd AWW jest przekonany, że długoterminowe finansowanie zostanie pozyskane nie później niż w drugim kwartale 2013 roku.

W chwili obecnej stało się jasne, że sytuacja spółek grupy Imtech nie pozostanie bez wpływu na budowę parku rozrywki AWW. Niemniej jednak, zarząd AWW pozostaje przekonanym, że spółka Imtech Polska będzie prawidłowo wykonywała obowiązki generalnego wykonawcy w związku z budową parku AWW i oferuje wszelkie niezbędne wsparcie w postępowaniu dotyczącym wyjaśnienia nieprawidłowości, które zostały ogłoszone w odniesieniu do spółki Imtech Polska.

Po przeanalizowaniu tych wszystkich informacji nasuwa się jedno proste pytanie: Ale o co chodzi? Nie da się ukryć, że jak głosi komunikat inwestora problemy firmy Imtech mogą wpłynąć na realizację kontraktu. Wszystkie prace związane z projektem parku do tej pory realizowała firma Tebodin Polska, a nie Imtech, który do prac może przystąpić dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie wyjaśniona ta niepokojąca sytuacja.


Aktualizacja: Przygotowując materiał, zwróciliśmy się do inwestora z prośbą o wyjaśnienie informacji dotyczących finansowania inwestycji i współpracy pomiędzy Las Palm, a Imtech Polska. Poniżej zamieszczamy otrzymaną odpowiedź:

Płatności AWW na rzecz Imtech rozliczane są zgodnie z umową o roboty budowlane, jednakże szczegóły dotyczące transferów stanowią tajemnicę handlową obu stron kontraktu - zarówno AWW jak i spółki Imtech. Nie mogą zostać podane do publicznej informacji.

Zarząd Adventure World Warsaw informując wcześniej wielokrotnie o zabezpieczeniu finansowym projektu odnosił się finansowania krótkoterminowego, w tym w szczególności finansowania spółki przez wspólników AWW. Takie finansowanie pozyskane zostało od wspólników oraz austriackiego banku Meinl i używane zostało do pokrycia bieżących kosztów przygotowywania projektu do wejścia w fazę budowy, w szczególności kosztów prac projektowych (design), inżynierach, uiszczenia podatków i opłat związanych z przygotowaniem wniosków o pozwolenie na budowę, wykupu i zabezpieczenia gruntów, wynagrodzenia podwykonawców za wszystkie realizowane do tej pory prace, etc. W ramach wspomnianego bieżącego (krótkoterminowego) finansowania spółka AWW wydała już na całość projektu sumę 75 mln euro.

Jak wskazano z oficjalnym oświadczeniu spółki, stało się jasne że sytuacja spółek grupy Imtech nie pozostanie bez wpływu na budowę parku rozrywki AWW. Niemniej jednak, zarząd AWW pozostaje przekonanym, że spółka Imtech Polska będzie prawidłowo wykonywała obowiązki generalnego wykonawcy w związku z budową parku AWW zgodnie z zawartą umową.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: