W dniu 24 września 2012 pojawił się artykułu w Gazecie Wyborczej o możliwości powstania spalarni śmieci obok parku rozrywki. Informacja ta została od razu zdementowana przez inwestora i wykonawce, a my chcą mieć pewność wysłaliśmy do urzędu w Grodzisku w tym temacie zapytanie:

W przyjętym na specjalnych przedwakacyjnych sesjach Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia gminy Grodzisk Mazowiecki, obok przeznaczenia terenów na Usługi i rozrywkę, przewidziano także Tereny infrastruktury technicznej (IT) i Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (E)
Proszę o informacje, czy plan uniemożliwia powstanie takiej inwestycji [spalarni red.]? Czy tego typu inwestycja będzie zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Dzisiaj, równo miesiąc po wysłanym przez nas zapytaniu, na radnych i gości zgromadzonych na sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. o godzinie 17, razem z materiałami czekała odpowiedź na zadane przez nas pytania. Publikujemy ją poniżej:


Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pogłoskami dotyczącymi budowy na terenie wsi Kłudno Stare, Chlebnia, Tłuste spalarni odpadów wyjaśniam:

Obowiązujący plan zagospodarowania dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia (Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 338/2012 z dnia 22 maja 2012r) w swoich zapisach zakazuje lokalizowania inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej oraz inwestycji w zakresie łączności publicznej, jeżeli ich Lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Plan wprowadza zakaz utylizacji odpadów na tym terenie.

Gmina od lat posiada kompostownię działającą przy ul. Chrzanowskiej, która w pełni rozwiązuje problem utylizacji śmieci. Dlatego nie przewidujemy w żadnym miejscu na terenie Gminy budowy spalarni. A informacje rozpowszechniane na ten temat są kłamstwem.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Grzegorz Benedykciński


Cieszy nas jednoznaczne stanowisko Burmistrza, ale smuci nieco czas, który był potrzebna na odpowiedź. Mamy nadzieję, że zapewnienia inwestora, wykonawcy, oraz władz gminy są prawdziwe. W temacie samej inwestycji i infrastruktury technicznej z nią związanej wpłyneło do nas wiele pytań. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli na nie Państwu na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej odpowiedzieć.

Redakcja

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: