Rok temu opisywaliśmy po raz pierwszy problem mieszkańców Kozer Nowych związany z sąsiadem składującym odpady na swojej działce. Niestety przez rok niewiele się w tej sprawie zmieniło, a najnowsze kontrole WIOŚ po raz kolejny potwierdzają obecność odpadów. Czy jest szansa na zakończenie tego problemu?

Warto przypomnieć, że już w 2017 r. Burmistrz Grodziska Maz. wydał decyzję nakazującą właścicielowi uporządkowanie terenu. W tym samym roku miała miejsce kontrola działki przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który stwierdził naruszenie w postaci składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Właściciel nie wywiązał się ze zobowiązań i nałożono na niego grzywnę, od czego odwołał się do SKO, a sprawa tam utknęła na prawie 3 lata.

Zwróciliśmy się z zapytaniem w tej sprawie do SKO. Niestety sprawa cały czas jest w toku, a opóźnienie tłumaczone jest brakami kadrowymi. Pełną treść pisma zamieszczamy na naszym portalu.

Od ostatniego naszego artykułu gmina zainstalowała w okolicy monitoring, by sprawdzać czy nie są zwożone nowe odpady. Niestety, mieszkańcy mają wiele zastrzeżeń co do ustawienia kamer i ich działania. Ze względu na problemy z infrastrukturą, kamery działają za pośrednictwem radiolinii, co w znaczny sposób pogarsza obraz oraz możliwości śledzenia ciężarówek z odpadami.

Przeprowadzone zostały też wizja lokalna przedstawicieli gminy i kontrola WIOŚ, która potwierdziła między innymi usypiska odpadów betonowych, karoserie samochodów i inne odpady.

Pomimo opisanych działań na działkach niestety niewiele się zmieniło, a instytucje do tego powołane mają ograniczone możliwości by zmusić właściciela do uprzątnięcia terenu. Nie pomaga tu brak Miejscowego Plany Zagospodarowania Terenu, na który mieszkańcy czekają od długiego czasu. Przeszkodą w tym są zapisy w  studium, o zmiany których wnoszą mieszkańcy

Tu jednak pojawia się wspomniane światełko w tunelu. Gmina przystąpiła do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Procedura dla tego terenu trwa już niestety od 2018 roku i mieszkańcy oczekują, że w najbliższym czasie zostanie zakończona.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: