W związku z coraz częstszymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości związanych z segregowaniem odpadów przez mieszkańców, w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną dodatkowe kontrole.

Jak twierdzą przedstawiciele podkowiańskiego magistratu: - dostaje od firmy P.U. Hetman odbierającej odpady komunalne coraz więcej zgłoszeń dotyczących nieprawidłowej segregacji odpadów. Dodatkowo, Miasto ma ustawowy obowiązek przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców.

W związku z tymi sygnałami pracownicy firmy wywożącej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady podlegające selektywnej zbiórce. Kontrolowane również będą worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Warto przypomnieć, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, iż odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, Urząd zobowiązany jest do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu naliczenia podwyższonej opłaty. Mieszkańcy mogą też skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Ze zwolnienia może skorzystać każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, który wszystkie bioodpady będzie gromadzić we własnym kompostowniku.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania wynosi 0,60 zł za każdy m3 zadeklarowanej zużytej wody. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.podkowalesna.pl lub w Urzędzie Miasta.

Deklaracja kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach i uzyskanie ulgi w opłatach za odbiór odpadów są równoznaczne z tym, że z tych gospodarstw nie będą odbierane brązowe worki z bioodpadami, zarówno sprzed posesji, jak i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nie dotyczy to odbioru trawy i liści. Mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów, nadal będą mogli odwozić te odpady do PSZOK’u oraz korzystać z dodatkowych zbiórek akcyjnych organizowanych przez Urząd Miasta.

 

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: