Rusza nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Milanówek

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Całkowita wartość projektu wyniosła  840 000,00 zł, a wysokość  dofinansowania 429 438,80 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstał w celu poprawy efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Od 16 lutego mieszkańcy Gminy Milanówek mogą nieodpłatnie dostarczać do punktu:

  • odpady biodegradowalne,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, świetlówki,
  • chemikalia (opakowania z resztami farb, klejów itp.),
  • przeterminowane leki,
  • odpady budowlane  i rozbiórkowe,
  • tworzywa sztuczne, tetra-pak,
  • złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Ponad to w PSZOK znajdziemy również pomieszczenie przeznaczone na „drugie życie odpadu”, czyli proekologiczną inicjatywę umożliwiającą  ponowne wykorzystanie zużytych produktów. Punkt będzie przyjmował odpady przez pięć dni w tygodniu (w tym w soboty) w wygodnych dla mieszkańców godzinach.

Punkt Selektywnego Zbierania odpadów znajduje się przy ul. Turczynek w Milanówku.

Godziny otwarcia dla mieszkańców: od wtorku do piątku od godz. 10:00 do godz. 18:00, soboty od godz. 11:00 do godz. 19.00.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: