Miasto nie zarabia na śmieciach

W związku ze zwiększającą się w czasie trwania pandemii ilością produkowanych śmieci i nastającym problemem niewystarczalności wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Grodzisk Mazowiecki przypomina, że wszystkie środki z pobranych opłat przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, tj.:

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów – w tym odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble,
  • utrzymanie tzw. PSZOK-ów, czyli punktów, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z ich nieruchomości,
  • zakup, utrzymanie i opróżnianie ulicznych koszy na śmieci,
  • usuwanie dzikich wysypisk,
  • edukację ekologiczną,
  • inne koszty gospodarki odpadami.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: