Adventure World Warsaw sp. z o.o. oświadcza, że doszło do zawarcia pozasądowej ugody z firmą Royal Imtech oraz jej spółkami zależnymi. Ugoda jest ostateczna i wiążąca.

Rozwiązuje ona, w sposób zgodny z wolą obu stron, wszelkie dotychczas sporne kwestie dotyczące realizacji projektu Adventure World Warsaw oraz projektów z nim związanych. Ugoda kończy również współpracę pomiędzy stronami. Strony nie będą ujawniać żadnych szczegółów finansowych związanych z ugodą.

Umowa z nowym wykonawcą grodziskiego parku rozrywki ma zostać podpisana w przeciągu 2 miesięcy.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: