Konflikt między Grodziskiem Maz. a Milanówkiem, którego przyczyną jest budowa drogi południowej, zwanej też obwodnicą, wchodzi w kolejne stadium. Dr Halina Siemko-Tomaszewska z Instytutu Badań Systemowych PAN, specjalizująca się w zarządzaniu zmianami, obiecuje przekuć spór na jednomyślne stanowisko obu miast. Czy jej się to uda?

Po próbach przeforsowania przez Grodzisk Maz. planu budowy obwodnicy sprzed 30 lat, po bezowocnych próbach porozumienia i po ekspertyzach wykonanych przez władze obu miast, po protestach milanowskich stowarzyszeń i wreszcie po uchwaleniu przez Rady obydwu miasta sprzecznych stanowisk: Grodzisk Maz. – za, Milanówek – przeciw budowie obwodnicy, obydwa samorządy w sprawę postanowiły zaangażować dr Halinę Siemko -Tomaszewską z Instytutu Badań Systemowych PAN, specjalizującą się w zarządzaniu zmianami.

Metody, które stosuje dr Halina Siemko-Tomaszewska, polegają na uaktywnianiu społeczności lokalnych z obszarów, w których zaszły i nieustannie zachodzą szeroko rozumiane zmiany. Zwykle doprowadzają one do konfliktu interesów różnych grup społeczności lokalnej. Jedni rozumieją i akceptują zmiany, dostosowując do nich swe potrzeby, dla innych dostosowanie się do zmian oznacza utratę wypracowanych wartości.  Zdaniem dr Siemko-Tomaszewskiej to właśnie jest przyczyną konfliktu obu miast, które inaczej widzą rozwiązanie problemów drogowych na własnym terenie.
Tego typu konflikty wynikają także, jej zdaniem, ze słabo rozwiniętego w młodych demokracjach kapitału społecznego, którego najważniejszą cechą jest wysoki poziom zaufania społeczności wobec siebie.

Dr Siemko –Tomaszewska zaproponowała reprezentatywnym grupom Grodziska Maz. i Milanówka udział w warsztatach, które mają pomóc w osiągnięciu porozumienia. Ale by do tego doszło, niezbędna jest jej zdaniem zdecydowana interakcja – Mnie zależy na tym, by projekt wyszedł, a wyjdzie, gdy spotkają się kontrowersyjne osoby – przekonywała uczestników trzeciego już spotkania, które odbyło się Grodzisku Maz. w Zespole Szkół nr 1. – Projekt nie może się nie udać, gdy będą w niego zaangażowani specjaliści z zakresu drogownictwa - mówiła.

Obydwa miasta wybierają swoich reprezentantów, którzy spotkają się w wyznaczonym miejscu i terminie, z dala jednak od swego lokalnego środowiska i pod kontrolą dr Siemko-Tomaszewskej podejmą kontrowersyjną, acz twórczą (w założeniach) dyskusję. W skład grup ma wejść pięciu radnych z każdego miasta, obaj burmistrzowie i po pięć osób ze społeczności lokalnych aktywnie działających na rzecz odpowiedniego systemu transportu dla obu miast. - Celem tych warsztatów jest ustalenie struktury i systemu transportowego korzystnych dla obu miast i zaangażowanie naukowych organizacji związanych z systemem transportu – mówiła dr Siemko-Tomaszewska.
Dialog skonfliktowanych stron ma wspomóc specjalna strona internetowa www.ibspan.waw.pl/stzm i forum dla mieszkańców obu miast, których utworzenie jest częścią projektu.
W obserwację warsztatów dr Siemko-Tomaszewska chce włączyć media i zewnętrznych obserwatorów.

Wydaje się, że do naukowego podejścia dr Siemko-Tomaszewskiej w rozwiązaniu grodzisko-milanowskeigo konfliktu jego strony podchodzą z rezerwą, o czym świadczyły sceptyczne uwagi i wątpliwości uczestników wieloletniego już sporu. Niemniej jednak, gdy zawiodły inne metody osiągnięcia porozumienia, oba miasta zdecydowały się wskazać grupy dyskusyjne i podjąć jeszcze raz próbę wypracowania wspólnego stanowiska. O przebiegu warsztatów i ich efektach będziemy informować naszych czytelników na bieżąco.

Tekst i fot. Elżbieta Tryburcy-Kubacka
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: