W dniu 22 maja, po dwudniowych zmaganiach radni przyjęli zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki. Uchwalili również zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia, co otwiera drogę do powstania parku rozrywki w naszej gminie

Dzisiejsza część przerwanej wczoraj XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy rozpoczęła się od ponownej dyskusji nad głosowaniem uwagi Pana Henryka Tuszyńskiego. Tym razem, uwaga ta, tak jak wszystkie inne głosowane przez Radę - została odrzucona.

Po odrzuceniu wszystkich uwag, przystąpiono do głosowania nad całym Studium. Za przyjęciem Studium głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 3 radnych. Pan Henryk Tuszyński nie brał udziału w głosowaniu.
 
Druga tego dnia, XXII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy przebiegała już zdecydowanie spokojniej. Po odrzuceniu wszystkich uwag Radni stosunkiem głosów 14 ZA przy 3 wstrzymujących się uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia gminy Grodzisk Mazowiecki. Umożliwia to powstanie parku rozrywki Adventure World Warsaw.

Pełną relację z nadzwyczajnych Sesji Rady, zamieścimy na łamach naszego portalu w najbliższych dniach.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: