Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim przyjęta została uchwała w sprawie Programu Budowy Budynków Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Dzięki niej w Grodzisku do końca 2015 roku powstanie 170 nowych lokali mieszkalnych. Pozwoli to na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb i zapewnienie, w pierwszej kolejności, lokali dla rodzin z budynków przewidzianych do rozbiórki

Głównym celem uchwały jest poprawa warunków mieszkaniowych w gminnym zasobie mieszkaniowym, poprzez likwidację budynków w najgorszym stanie technicznym, bez urządzeń sanitarnych, nie spełniających minimalnych wymagań użytkowych, szpecących swym wyglądem otoczenie i zastąpienie ich nowymi nowoczesnymi budynkami. Spośród blisko 20 budynków w najgorszym stanie, zamieszkiwanych przez najuboższych mieszkańców, tylko jeden ma wartość historyczną i zostanie wyremontowany lub odbudowany (domek przy ulicy Okulickiego), pozostałe budynki zostaną rozebrane.

Nowo budowane lokale zastąpią mieszkania w wyburzanych budynkach. Pozwolą także na zapewnienie mieszkań komunalnych rodzinom najbardziej potrzebującym.

W zasobach Gminy Grodzisk Mazowiecki obecnie znajduje się:

 • 91 budynków gminnych z 625 lokalami
 • 14 budynków prywatnych w zarządzie gminy z 70 lokalami
 • 3 budynki skarbu państwa z 42 lokalami
 • 237 lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych

Ogółem jest to 974 lokali mieszkalnych w tym 183 lokale socjalne i 791 lokali komunalnych.

Na przydział lokali socjalnych oczekuje aktualnie 180 rodzin w tym:

 • 32 rodziny z zarejestrowanych sądowych wyroków eksmisyjnych
 • 58 rodzin umieszczonych na liście oczekujących na przydział lokalu
 • 90 rodzin mieszkających w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • 15 rodzin z wyrokami eksmisyjnymi bez prawa do lokalu socjalnego, którym przysługuje pomieszczenie tymczasowe

Na lokale komunalne oczekuje 100 rodzin:

 • 73 rodziny mieszkające w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
 • 27 rodzin umieszczonych na liście oczekujących na mieszkanie komunalne

Pod budowę nowych budynków przewidziane są trzy działki:

 1. działka nr ew. 21/25 obr. 14 o pow. 1,5057 ha przy ul. Jaśminowej w Grodzisku Mazowieckim. Na działce tej można wybudować około 100 mieszkań.
 2. działka nr ew. 52/2 obr. o pow. 1955 m2 po uprzednim połączeniu jej z działką nr ew. 54 obr. 12 o pow. 837m2 , obie przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim. Można wybudować około 50 lokali.
 3. działka nr ew. 18/11 o pow. 4200 m2 we wsi Chlebnia, planujemy wybudować ok. 20 lokali

Przy zakładanych kosztach budowy 1 m2 w wysokości 2 500zł i średniej powierzchni lokalu wynoszącej 32 m2, koszt inwestycji wyniesie około 17 mln zł.


Lokalizacja budynków przewidzianych do rozbiórki:

 1. 11 Listopada 40
 2. 11 Listopada 42
 3. Żyrardowska 39
 4. Plac Króla Zygmunta Starego 6
 5. Plac Króla Zygmunta Starego 8
 6. Bałtycka 20
 7. Plac Wolności 2 – oficyna
 8. Obrońców Getta 13
 9. Obrońców Getta 15
 10. Obrońców Getta 23
 11. Obrońców Getta 25
 12. Obrońców Getta 27
 13. Hynka 10
 14. Hynka 12
 15. Sienkiewicza 20 bud. I
 16. Sienkiewicza 20 bud. II
 17. Sienkiewicza 22
 18. Sienkiewicza 24
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: