Niedawno informowaliśmy o wycofaniu z WSA skargi na decyzję GDOŚ w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Formalnie, nie było już żadnych przeszkód, by obwodnica mogła powstać. Niestety, do niedawna nie mogliśmy znaleźć żadnego dokumentu, w którym pieniądze na realizację obwodnicy byłyby wpisane. To się jednak już zmieniło.

14 marca 2016 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podtrzymała decyzję środowiskową w sprawie budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Na tę decyzję wpłynęła skarga, którą pod koniec listopada, po wielomiesięcznych negocjacjach władz gminy udało się wycofać.

W ten sposób zniknęły ostatnie przeszkody formalne dla realizacji tego projektu. Jednak jeszcze w wakacje nie było żadnego oficjalnego dokumentu, który zapewniałby finansowanie dla obwodnicy. Wprawdzie w zeszłym roku o realizacji inwestycji mówił Marszałek Województwa Mazowieckiego na spotkaniu w Grodzisku Maz, jednak wówczas nie było żadnego oficjalnego dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Szukaliśmy pieniędzy na realizację inwestycji w tegorocznym budżecie Województwa Mazowieckiego - niestety, nie udało nam się ich tam znaleźć. Podczas ostatniej sesji zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Okazuje się, że jest to związane ze skomplikowanymi procedurami formalnymi.

Na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r. zostanie złożone wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego do Wojewody Mazowieckiego o zezwolenie na budowę obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Procedura wydawania zezwolenia na budowę, w przypadku kiedy nie wpłyną odwołania, trwa około 3 miesiące. Przy założeniu, że żadna ze stron nie odwoła się, uprawomocnienie decyzji może nastąpić na początku maja 2017 r. Następnie zostanie przygotowana procedura przetargowa i ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy. Będzie to przetarg unijny, co oznacza, że przetarg w procedurach unijnych trwa minimum 3 miesiące. W przypadku braku odwołań, podpisanie umowy jest realne na przełomie października/listopada 2017 r. Rozpoczęcie robót może nastąpić na sam koniec 2017 roku lub na początku 2018 roku, więc wpisywanie ich w budżecie na rok 2017 było bezzasadne.

Gdzie są więc wpisane pieniądze na obwodnicę zachodnią Grodziska Maz? Zarząd Województwa Mazowieckiego, 4 października 2016 r. podjął uchwałę Nr 1546/183/16, w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu.

Informacje o zapewnionym finansowaniu obwodnicy znajdują się w załącznikach do Planu:

Jest prawdopodobne, że tak jak już pisaliśmy w poprzednich artykułach prace przy obwodnicy rozpoczną się jeszcze w 2017 roku. Oby ta dyżurna obietnica Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego została nareszcie spełniona.

Z przytaczanych powyżej dokumentów wynika, że w najbliższym czasie rozpocznie się również budowa Paszkowianki, dzięki której mieszkańcy naszej okolicy będą mieli kolejny, bezpłatny zjazd z autostrady. O tym napiszemy jednek w najbliższym czasie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: