Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw rozstrzygnięty. Budowa FolowPark’u w miejscowości Stara Wieś, budowa wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec czy budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole – to tylko niektóre inwestycje w powiatach grodziskim i pruszkowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali Wiesław Raboszuk wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz beneficjenci.

Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W powiatach grodziskim i pruszkowskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 25 sołectw w 5 gminach – Baranów, Nadarzyn, Brwinów, Michałowice oraz Żabia Wola. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

– Ideą programu jest realizacja tych najmniejszych inwestycji i pomysłów mieszkańców, które są dla nich bardzo ważne. Tym razem dzięki ponad 11,4 mln zł, wsparcie otrzyma aż 1178 sołectw z Mazowsza. Jestem przekonana, że dzięki tym pieniądzom powstaną wspaniałe przedsięwzięcia – podkreśla Bożena Żelazowska radna województwa mazowieckiego.

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania istotne dla ich mieszkańców. Inwestycje mogły obejmować:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw i sal zabaw,
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej,
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Lista beneficjentów z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego:

Lp. Beneficjent – Gmina Powiat Nazwa zadania Dofinansowanie

1.

Baranów

grodziski

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Gole

10 000,00

2.

Baranów

grodziski

Zakup i montaż urządzeń - siłowni stacjonarnej do wyposażenia Gminnego Boiska Sportowego w Cegłowie

10 000,00

3.

Baranów

grodziski

Remont placu zabaw przy szkole w Bożej Woli

10 000,00

4.

Baranów

grodziski

Zakup odzieży, obuwia oraz wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych drużyn strażackich jednostki OSP Baranów, które pełni funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy

9 500,00

5.

Baranów

grodziski

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drybus na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, miejsca spotkań mieszkańców sołectwa

10 000,00

6.

Nadarzyn

pruszkowski

Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica

10 000,00

7.

Nadarzyn

pruszkowski

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów

10 000,00

8.

Nadarzyn

pruszkowski

Budowa FlowPark'u w miejscowości Stara Wieś

10 000,00

9.

Nadarzyn

pruszkowski

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego

10 000,00

10.

Nadarzyn

pruszkowski

Budowa wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec

10 000,00

11.

Brwinów

pruszkowski

Urządzenie zielenie wzdłuż nowo wybudowanej ścieżki rowerowej w miejscowości Grudów

10 000,00

12.

Brwinów

pruszkowski

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup szafek do modernizowanego zespołu szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada przy ul. Szkolnej 39 w Żółwinie

10 000,00

13.

Brwinów

pruszkowski

Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Biskupice

10 000,00

14.

Brwinów

pruszkowski

Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach, polegające na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji

10 000,00

15.

Brwinów

pruszkowski

Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Moszna

10 000,00

16.

Michałowice

pruszkowski

Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ulicy Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi

10 000,00

17.

Michałowice

pruszkowski

Założenie skweru z miejscem na odpoczynek przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych

10 000,00

18.

Michałowice

pruszkowski

Założenie skwerów z miejscem do odpoczynku przy ulicy Turystycznej w Komorowie

10 000,00

19.

Michałowice

pruszkowski

Rewitalizacja parku w Regułach

10 000,00

20.

Michałowice

pruszkowski

Założenie skweru przy ulicy Konwaliowej w Pęcicach

10 000,00

21.

Żabia Wola

grodziski

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Kaleń

10 000,00

22.

Żabia Wola

grodziski

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Bartoszówka

10 000,00

23.

Żabia Wola

grodziski

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Władysławów

10 000,00

24.

Żabia Wola

grodziski

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe na terenie miejscowości Słubica B

10 000,00

25.

Żabia Wola

grodziski

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Słubica A

10 000,00

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: