W 2022 r. Związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe obsługujący obszar 12 gmin pozyskał 5 mln zł dofinansowania z Funduszu Polski Ład na zakup 10 autobusów. W marcu 2023 roku Zarząd Związku pozyskał drugie 5 mln zł dofinansowania, tym razem od Spółki Centralny Port Komunikacyjny. GPA dzięki podwojeniu dofinansowania przy wkładzie własnym ok. 1 mln zł, będzie mogło nabyć większe autobusy o łącznej wartości ok. 11 mln zł brutto.

Rośnie liczba pasażerów!
Nowe, duże autobusy to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie. Zarząd podsumował pierwszy miesiąc 2023 r., który okazał się najlepszym miesiącem pod względem liczby przewiezionych pasażerów od początku funkcjonowania GPA. W styczniu 2023 r. przewieziono ponad 270 tys. pasażerów – to ponad 100% więcej niż rok wcześniej w tym samym miesiącu. Na niektórych liniach liczba sprzedanych przez kierowców biletów jednorazowych przekracza już kilkanaście tysięcy w miesiącu. – Nie możemy dłużej czekać. Oprócz rozwoju sieci linii komunikacyjnych musimy inwestować w nowoczesny tabor. Zakup większych autobusów jest bardzo potrzebny do efektywnej obsługi naszego regionu – zwraca uwagę Piotr Rybka wiceprezes Zarządu i Wójt Gminy Żabia Wola.

Wykres - Miesięczna liczba pasażerów na całej sieci GPA w 2022 r. na podstawie danych ze sprzedaży biletów.

Rozmowa z Markiem Wieżbickim – Prezesem Zarządu GPA i Starostą Grodziskim

Witold Urbanowicz Redaktor Transport-Publiczny.pl (W.U.): Kiedy możemy spodziewać się nowych autobusów na liniach?
Marek Wieżbicki Prezes Zarządu GPA, Starosta Grodziski (MW): – Ogłosiliśmy przetarg na ich zakup. Jeżeli procedura przetargowa przebiegnie sprawnie, to nowe autobusy przyjadą pod koniec 2023 r. i wyjadą do obsługi linii na początku 2024 r.

W.U.: Jakie będą nowe pojazdy?
M.W.: Planujemy zakup 10 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów o długości 10-11 metrów, dostosowanych do przewozu ponad 70 osób, z miejscami dla wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych, klimatyzowanych, monitorowanych i wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej.

W.U.: Skąd decyzja o wyborze właśnie autobusów klasy MIDI (10-11 metrowych)? Dlaczego Związek nie wybrał popularniejszych na rynku autobusów klasy MAXI (12 metrowych)?
M.W.: Dokładnie przeanalizowaliśmy potrzeby w tym zakresie. Chcemy wykorzystać zakupione autobusy do obsługi najbardziej obciążonych linii. Autobusy 10-11 metrowe mają mniejszy rozstaw osi ułatwiający manewrowanie w centrum miasta w porównaniu do pojazdów 12 metrowych oraz nieco niższą od nich cenę, która przy zakupie 10 sztuk ma już istotne znaczenie. Obecnie linie GPA obsługiwane są przez ponad 70 pojazdów o długości ok. 8 metrów. Mniejsze autobusy są o wiele tańsze i łatwiej dostępne na rynku dla samych Operatorów, ale mają też niewielką pojemność. Nam brakuje właśnie nieco większych pojazdów, mogących przewozić zwiększającą się liczbę pasażerów. Dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania z dwóch oddzielnych źródeł jednocześnie: z Funduszu Polski Ład i od Spółki Centralny Port Komunikacyjny podjęliśmy decyzje o zakupie nowych autobusów właśnie o długości 10-11 metrów.

W.U.: Czy Związek planuje utrzymać jednolite żółto-czerwone malowanie w nowych pojazdach?
M.W.: Tak. To ważne, żeby pasażerowie identyfikowali ofertę przewozową z pewną marką, którą w tym przypadku jest GPA. Wdrażamy jednolity standard nie tylko malowania i oznakowania we wszystkich pojazdach obsługujących linie GPA, ale także wyposażenia i obsługi. Związek razem z operatorami codziennie pracuje nad zapewnieniem punktualnego realizowania przewozów i zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi na całej sieci. Dużą wagę przykładamy do prawidłowego funkcjonowania systemów informacji pasażerskiej. To dzięki nim pasażerowie mogą sprawdzić, za ile przyjedzie autobus i czy ewentualnie jest on opóźniony.

W.U.: Po oddaniu obwodnicy Grodziska Mazowieckiego korki w mieście chyba się zmniejszyły. Czy miało to przełożenie na punktualność autobusów?
M.W.: Analizując dane z systemu nadzoru przewozów, możemy potwierdzić, że po oddaniu obwodnicy punktualność uległa poprawie. Oczywiście zdarzają się opóźnienia, które są wynikiem najczęściej jakiś zdarzeń drogowych lub złych warunków pogodowych, ale są one incydentalne. Niemal codziennie, na 70 pojazdów w ruchu, w godzinach szczytu opóźnienie powyżej 5 minut notujemy jedynie w 2-3 autobusach. Był dzień, kiedy przez wiele godzin padał śnieg i były trudne warunki drogowe. Tego dnia opóźnionych autobusów było oczywiście o wiele więcej, ale poza takimi pojedynczymi dniami w roku, utrzymujemy bardzo wysoką punktualność. Myślę, że jest to jednym z elementów tak dużego wzrostu liczby pasażerów. Systematycznie przeprowadzamy także kontrole realizacji przewozów. Pasażerowie muszą mieć zaufanie do transportu publicznego. Robimy wszystko, by zapewnić obsługę na jak najwyższym poziomie.

W.U.: Urząd Transportu Kolejowego opublikował 22 lutego 2023 r. wskaźnik wykorzystania kolei w powiatach w 2021 r. Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz liczby obsłużonych pasażerów kolei przez liczbę stacji kolejowych w powiecie. Powiat grodziski znalazł się w rankingu na 1. miejscu w województwie mazowieckim z najwyższym wskaźnikiem wykorzystania kolei. Jak interpretować takie dane? Czy na pewno jest tak dobrze i jaki ma to wpływ na Grodziskie Przewozy Autobusowe?
M.W.: Wskaźnik potwierdza, że zarówno linia WKD, jak i oferta Kolei Mazowieckich są atrakcyjne i często wybierane przez mieszkańców. Na takich założeniach oparliśmy też stworzoną sieć Grodziskich Przewozów Autobusowych. Jednym z głównych zadań autobusów jest dowożenie do stacji i przystanków kolejowych. Taki autobus dowozowy nie może kursować rzadko, bo nikt by z niego nie korzystał. Wysoka częstotliwość kursowania linii autobusowych, którą zapewniliśmy, oraz wprowadzenie atrakcyjnych rozwiązań taryfowych, takich jak bilet miesięczny GPA za 12 zł po gminie dla osób posiadających bilet okresowy na kolej, a także niskie ceny biletów jednorazowych powinny sprawić, że wskaźnik wykorzystania kolei w powiecie w kolejnych latach będzie rósł i mam nadzieję, że powiat utrzyma się na 1. miejscu w województwie. Wspomniany wskaźnik jest dobry, ale nie walczymy też przecież o lokaty w rankingu, tylko o zapewnienie jak najlepszych warunków życia naszym mieszkańcom, w tym przypadku jak najlepszej komunikacji. Modernizacje i rozbudowy linii kolejowych do Grodziska Mazowieckiego były bardzo kosztochłonne i sfinansowano je ze środków budżetowych oraz w znacznej części ze środków z Unii Europejskiej. Nowa infrastruktura z pewnością jest jednym z elementów warunkujących wysoką atrakcyjność kolei w powiecie grodziskim. Trzeba te inwestycje dobrze wykorzystać i nie można takiego impulsu do rozwoju zmarnować. Stąd kilkuletnie zabiegi i praca nad utworzeniem jednostki organizującej lokalny system transportu publicznego, jaką jest Związek Grodziskie Przewozy Autobusowe. Stworzona oferta linii autobusowych i nasza coraz mocniejsza integracja z kolejami ma przecież bezpośredni pozytywny wpływ na budżety domowe. O ile taniej jest jeździć autobusem i pociągami, niż samochodem, wiedzą najlepiej sami mieszkańcy. Powstała sieć linii także ogranicza zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. Autobusy obsługują tysiące osób młodych – bez samochodów, dając im nowe możliwości rozwoju osobistego, a także wiele osób starszych. Przypomnijmy, że osoby powyżej 70. roku życia od stycznia 2023 r. mogą bezpłatnie podróżować wszystkimi liniami GPA.

W.U.: Czego w Grodziskich Przewozach Autobusowych możemy spodziewać się w przyszłości?
M.W.: Nowe wyzwania przyniesie na pewno planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i inwestycji towarzyszących. Już obecnie zapewniamy dużą sieć często kursujących autobusów, którą planujemy dalej rozwijać o kolejne linie, ale w momencie rozpoczęcia budowy portu rola transportu publicznego znacznie wzrośnie. Obecnie przygotowujemy się do pozyskania dofinansowania przewozów na okres 10 lat. Warto wspomnieć, że Związki powiatowo-gminne mają pierwszeństwo przed powiatami w pozyskiwaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, które wykorzystujemy obecnie i o które będziemy dalej wnioskować. Oprócz procedowanego zakupu 10 autobusów, planujemy już także duże zakupy pojazdów zeroemisyjnych. Dzięki dobrej współpracy z gminami rozwija się także infrastruktura przystankowa – istotna dla pasażerów autobusów. Każdego roku gminy ustawiają wiele nowych wiat z ławkami. Budowane są także perony przystankowe z kostki brukowej. Należy zwrócić uwagę, że w powiecie grodziskim co roku przybywa niemal 2 tysiące nowych mieszkańców. Powstają nowe osiedla, buduje się szereg domów jednorodzinnych. Rozwój transportu publicznego i zapewnienie dobrej oferty mieszkańcom są naszymi priorytetami.

Wszystkie informacje o trasach linii autobusowych GPA, rozkłady jazdy i taryfę biletową można znaleźć na stronie www.gpa.grodzisk.pl


Zespół Grodziskich Przewozów Autobusowych przy podpisaniu Umowy o dopłatę z Funduszu Przewozów Autobusowych na 2023 rok (od lewej: Michał Prószyński - Szef Gabinetu Politycznego MSWiA, Andrzej Korpysa – Członek Zarządu GPA, Piotr Leśniewski – Główny Księgowy GPA, Piotr Rybka – Wiceprezes Zarządu GPA, Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Marek Wieżbicki (trzymający Umowę) – Prezes Zarządu GPA, Kamil Olton – Dyrektor Biura GPA wraz z zespołem Jerzym Kowalczykiem i Jarosławem Jankowskim)

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: