Ogłoszenie w poniedziałek wyników analizy wielokryteriowej nie uspokoiło nastrojów społecznych w naszej okolicy i piątek był kolejnym dniem protestów na zjeździe z autostrady A2. Co więcej, dość szeroki korytarz, w którym ma iść linia, powoduje niepokój coraz większej liczby mieszkańców. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiły również władze gmin powiatu żyrardowskiego. Czy analiza wielokryteriowa została przeprowadzona poprawnie? Mogą to Państwo sprawdzić dzięki Obiektywnej Gazecie Internetowej.

Poniżej prezentujemy wspólne stanowisko gmin z 17 maja 2016 roku.

Stanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Wiskitki oraz Wójta Gminy Baranów po posiedzeniu Grupy Roboczej w sprawie przebiegu linii 2x400 kV.

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

W spotkaniu Grupy Roboczej wzięli udział przedstawiciele powiatu żyrardowskiego – Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski.

Według członków Grupy Roboczej podczas spotkania został wskazany do realizacji wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Głównym argumentem, na którym oparła się przeprowadzona analiza, jest fakt, że wybrany wariant wykorzystuje istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK50/A2). Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Przedstawiciele powiatu żyrardowskiego, po raz kolejny, jednogłośnie wyrazili swój stanowczy protest przeciw planowanej trasie elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez teren gmin powiatu żyrardowskiego, jednocześnie wnioskując do operatora energetycznego systemu przesyłowego w Polsce – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., o realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie z przyjętym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego rozwojem systemu elektroenergetycznego najwyższych napięć, który został uchwalony Uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 6868), która pierwotnie przewidywała inny przebieg linii 2x400 kV.

Włodarze gmin powiatu żyrardowskiego stanowczo sprzeciwili się kryteriom, według których przeprowadzona została analiza wielokryterialna, pokazująca stronnicze podejście nauki w celu udowodnienia z góry zaplanowanej tezy.

Przedstawiona analiza wielokryterialna nie jest kompletna, nie zawiera podstawowych pozycji, które we właściwy sposób mogłyby określić elementy i obiekty występujące na danym obszarze. Nie uwzględnia podstawowych kryteriów, m.in. technologii, wpływu na zdrowie, ujęć wody pitnej, kosztów zewnętrznych ani ochrony zabytków.

Wspólne i niezmienne stanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Wiskitki stanowi, że wszystkie działania członków Grupy Roboczej, niezgodne z obowiązującym prawem, będą oprotestowane i bojkotowane. Żaden przedstawiciel władzy samorządowej w powiecie żyrardowskim nie zezwoli na bezprawne zbudowanie linii 2x400 kV po trasie DK50/A2 – Pniewy-Mszczonów-Wiskitki-Baranów.

Decyzja w sprawie przebiegu linii jeszcze nie zapadła!

Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa

Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Franciszek Grzegorz Miastowski Wójt Gminy Wiskitki

Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów

 

Czy dobór kryteriów i ich wag mógł mieć wpływ na wyniki analizy? Czy dobór wag dla poszczególnych jednostek zmieni znacząco ocenę wariantów? Poniżej załączamy otwarty arkusz kalkulacyjny, gdzie każdy z państwa dla podanych tam danych może zmienić wybrane wagi. Zachęcamy do eksperymentów!

Pobierz macierz obliczeniowa AWK

Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej, a załączony arkusz obliczeniowy został przez zespół stworzony i wykorzystywany do przeprowadzenia obliczeń pozwalających na wskazanie wariantu korytarza optymalnego dla realizacji inwestycji, uwzględniającego w maksymalny sposób interesy strony społecznej.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: