Trwają przygotowania do budowy drugiego toru WKD pomiędzy Podkową Leśną a Grodziskiem Maz. Spółka ogłosiła właśnie przetarg na wycinkę ponad 2000 drzew oraz ponad 3300 m2 krzewów, które kolidują z inwestycją. Dobrą wiadomością jest to, że w pasie 5m od linii kolejowej zostanie ponad 900 drzew.

Na potrzeby inwestycji powstała bardzo dokładna inwentaryzacja drzew w pasie 5 m od torów WKD. Niestety jak to często przy nowych inwestycjach bywa, by je przeprowadzić trzeba wyciąć stojące w jej miejscu drzewa. Spis drzew do wycięcia przedstawia tabela poniżej:

W sumie projekt zakłada wycinkę 2037 drzew oraz  3353 m2 krzewów. Nie przewidziano nasadzeń kompensacyjnych. Warto wspomnieć tu o prowadzonej z sukcesem przed laty walce o uratowanie jak największej ilości drzew wzdłuż linii WKD.

Projekt obejmie budowę drugiego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, wymianę nawierzchni istniejącego toru 1G, przebudowę przejazdów kolejowo-drogowych w związku z budową drugiego toru, przebudowę istniejących 11 peronów oraz ich dostosowanie do wymagań TSI PRM, budowę 5 nowych peronów spełniających wymagania TSI PRM oraz modernizację budynków 2 dworców Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: