Nie będzie wycinki drzew wzdłuż torów WKD!

Pod koniec roku informowaliśmy o wstrzymaniu wycinki drzew wzdłuż torów WKD. Teraz już wiemy, że rzezi drzew, która nieodwracalnie zmieniłaby krajobraz Podkowy Leśnej, Pruszkowa czy Malich nie będzie!

Wielu do dziś pamięta złość, która towarzyszyła wycince Akacji na stacji w Piastowie.

Mieszkańcy i samorząd Piastowa nie obronili 80 letnich akacji rosnących na skraju peronu PKP. Cóż im pozostało? https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1695183360729102.1073741830.1693637944216977&type=3

Opublikowany przez Obiektywna Gazeta Internetowa na 29 luty 2016

 

W związku z decyzją prezesa UTK, to samo mogło dotyczyć całej linii WKD. Decyzja ta wzbudziła liczne protesty mieszkańców i samorządów. W końcu po odwołaniu WKD wycinka została wstrzymana, a już niedługo będzie niepotrzebna!

8 sierpnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w ustawie o transporcie kolejowym oraz  w niektórych innych ustawach. Jak wskazano w uzasadnieniu, głównym celem ustawy jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych. Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz potrzeby zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych wskazywanych przez Komisję Europejską, w zaleceniach dotyczących realizacji przez Polskę strategii „Europa 2020”.

Ustawa wprowadza także regulację, która umożliwi ograniczenie zakazu zadrzewiania i zakrzewiania w odległości do 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego. Zgoda na odstąpienie od wyżej wskazanego zakazu będzie wydawana przez starostę, w drodze postanowienia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej, ustawa zastrzega, że odstąpienie od zakazu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: