Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.04.2016 r. o godz. 12:00 w obiekcie BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA) odbyło się oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników "Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD".

W "Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów małej architektury oraz elementów informacji wizualnej dla peronów WKD jako część systemu identyfikacji wizualnej WKD" do dnia wyznaczonego na składanie prac konkursowych, tj. do 11.04.2016 r. wpłynęło 17 prac. Sąd Konkursowy rozpoczął ocenę złożonych prac w pełnym składzie liczącym 6 osób w dniu 14.04.2016 r.

Sąd dokonał szczególowej analizy i oceny 17 prac konkursowych złożonych w ramach prowadzonego Konkursu. W pierwszym etapie oceny prac konkursowych zbadano zawartość formalną oraz zgodność wszystkich złożonbych prac konkursowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu. Postanowiono oceniać wszystkie złożone na konkurs prace.

Sędzia referent przedstawił Sądowi Konkursowemu szczegółowe omówienia poszczególnych prac konkursowych. Następnie wszystkie prace zostały poddane pod dyskusję i ocenę sądu. Podczas dyskusji nad propozycjami Sąd Konkursowy uznał, iż należy premiować te rozwiązania, które kompleksowo i w optymalny sposób połączą wymogi funkcjonalne i plastyczne, tak aby nadać oprawie stacji linii WKD elegancki, współczesny i rozpoznawalny charakter.

W wyniku szczegółowej oceny prac zgodnie z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu i dyskusji członkowie sądu jednomyślnie zdecydowali o przyznaniu trzech nagród i jednego wyróżnienia honorowego.

Lureatami Konkursu są następujący Uczestnicy:

  • I NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

Konrad Basan, ul. Wojska Polskiego 26, 41-400 Mysłowice

Paweł Dadok, ul. Miczów 10, 43-436 Górki Wielkie

Maria Roj, ul. Mleczna 38, 43-436 Orzesze

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (29MB)

  • II NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

arch. Maciej Kaufman, ul. Wilanowska 16/20 m.17, 00-422 Warszawa

arch. Marcin Maraszek, al. 3-go Maja 7B/9, 00-401 Warszawa

arch. Tomasz Stanisławczyk, ul. Marszałka F. Focha 4/55, 80-155 Gdańsk

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (30MB)

  • III NAGRODA:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

Karol Żurawski, ul. Hauke Bosaka 25, 01-540 Warszawa

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (16MB)

  • Wyróżnienie:

Imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika Konkursu:

APA Czech_Duliński_Wróbel Agencja Projektowa "Architektura" sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 3/2, 31-148 Kraków

Pobierz zestawienie plansz w formacie PDF (21MB)


Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy zdobycia nagród oraz wyróżnienia.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że od momentu ogłoszenia wyników Konkursu czynna jest wystawa pokonkursowa, która dostępna jest na tym samym obiekcie, tj. BGŻ BNP Paribas ARENA, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (korona toru kolarskiego ARENA) od 19 do 24 kwietnia 2016 r. (tj. od wtorku do niedzieli włącznie) w godzinach od 8:00 do 16:00. Wstęp wolny.

Wystawa obejmuje wszystkie złożone w konkursie prace.

W trakcie wystawy w dniu 22 kwietnia 2016 r. (piątek) odbędzie się dyskusja pokonkursowa. Rozpoczęcie dyskusji nastąpi o godzinie 16:00.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu nr KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Ogłoszenie wyników konkursu na projekt przystanków WKD


To może Cię zainteresować: