Projekty sołeckie ze wsparciem województwa

Budowa tras Nordic Walking w Grzegorzewicach, doposażenie wiejskiego placu zabaw w Słominie czy zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czersku to przykłady inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 127 projektów z 23 gmin subregionu warszawskiego zachodniego na kwotę ponad 1,2 mln zł.

MIAS jest autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego i od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem podkreśla marszałek Adam Struzik. – Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie inwestycje wytypowane zostały przez mieszkańców tych miejscowości, w których mają powstać. To dobry przykład współpracy między samorządami a mieszkańcami. Wsłuchiwanie się w ich głos i potrzeby jest kluczem do realizacji ważnych dla nas inwestycji.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku, w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na  m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W sumie na realizację MIAS 2021 samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te otrzyma aż 1276 inicjatyw sołeckich z 256 mazowieckich gmin

Radny województwa, przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba zwraca uwagę na różnorodność zadań, jakie otrzymały wsparcie. – Są wśród nich zarówno inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, jak i projekty ekologiczne czy też takie, których realizacja wpłynie na integrację lokalnych społeczności.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 28 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. W ramach tegorocznej edycji MIAS 2021 wpłynęło w sumie 1312 wniosków, z których 1276 otrzyma wsparcie. W naszej okolicy wsparte zostały następujące projekty:

BENEFICJENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA POMOCY FINANSOWEJ

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z oprawami we wsi Holendry Baranowskie A

10 000,00 zł

Baranów

Wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oprawy ledowe na terenie sołectwa Nowa Pułapina, Stara Pułapina

10 000,00 zł

Baranów

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Regów-Gongolina

10 000,00 zł

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z oprawami we wsi Wyczółki

8 538,00 zł

Baranów

Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Żaby

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Konstantów

10 000,00 zł

Błonie

Remont kapliczki w sołectwie Kopytów

10 000,00 zł

Błonie

Remont kapliczki w sołectwie Nowa Górna

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Rokitno

10 000,00 zł

Błonie

Kształtowanie ładu przestrzennego w sołectwie Wawrzyszew

10 000,00 zł

Błonie

Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie Białutki

10 000,00 zł

Brwinów

Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w miejscowości Terenia

10 000,00 zł

Brwinów

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Czubinie

10 000,00 zł

Brwinów

Montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Milęcinie

10 000,00 zł

Brwinów

Wykonanie wiaty rowerowej na terenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Kaniach

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Adamów-Żuków

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kraśnicza Wola

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w miejscowości Marynin

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w miejscowości Wężyk

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Opypy

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w miejscowości Zapole

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w miejscowości Urszulin

10 000,00 zł

Grodzisk Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej w miejscowości Władków

10 000,00 zł

Nadarzyn

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Makowej w miejscowości Nadarzyn, gmina Nadarzyn

10 000,00 zł

Nadarzyn

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w miejscowości Szamoty, gmina Nadarzyn

10 000,00 zł

Nadarzyn

Zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Walendów

9 672,72 zł

Raszyn

Uzupełnienie zagospodarowania terenu na placu zabaw w miejscowości Jaworowa, gmina Raszyn

10 000,00 zł

Raszyn

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach, gmina Raszyn

9 000,00 zł

Raszyn

Doposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Słomin, gmina Raszyn

10 000,00 zł

Żabia Wola

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Żelechów

10 000,00 zł

Żabia Wola

Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowości Siestrzeń

10 000,00 zł

Żabia Wola

Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach

10 000,00 zł

Żabia Wola

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Osowiec

10 000,00 zł

Żabia Wola

Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice

10 000,00 zł

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: