Rady seniorów ze wsparciem Mazowsza

Dni seniora, szkolenia z narzędzi komputerowych, kampanie prozdrowotne czy aktywizujące osoby starsze – to działania, jakie zrealizuje 35 rad senioralnych z całego województwa. Pomoże w tym samorząd Mazowsza. Łączna wartość wsparcia to niemal 643 tys. zł. Z naszej okolicy wsparcie otrzymały rady z Grodziska Maz., Nadarzyna i Pruszkowa.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program „Mazowsze dla seniorów” to jeden z już kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. – Pomagamy, bo wiemy, że gminom często nie jest łatwo znaleźć środki na dodatkowe działania, takie jak rady senioralne. Mamy nadzieję, że to wsparcie przełoży się na większą aktywność osób starszych w mazowieckich gminach – podkreśla marszałek.

Radni sejmiku przeznaczyli w tym roku po raz pierwszy 1 mln zł na inicjatywy rad senioralnych. W trakcie naboru wpłynęły 43 wnioski. 35 projektów spełniło wymagania formalne oraz merytoryczne i uzyskało wsparcie z budżetu Mazowsza. To działania wspierające rozwój rad seniorów i ich inicjatywy, takie jak m.in. organizacja dni seniora, szkolenia z dostępności cyfrowej czy kampanie promujące zdrowie i aktywność fizyczną osób starszych.

Za nami pierwszy nabór

– Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku radni zdecydowali o przekazaniu wsparcia na 35 inicjatyw senioralnych – mówi członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności i sprawczości seniorów, a także pokazanie samorządom, że rady senioralne mogą być cennym i ważnym elementem każdej gminy – dodaje.

W ramach programu można było zdobyć dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na pokrycie 80 proc. kosztów projektu. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku mogła złożyć każda z dzielnic. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu. Środki będą wypłacane po realizacji i rozliczeniu inicjatywy, w formie dotacji „z dołu”.

Jak mówi Piotr Kandyba, radny województwa i przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej, gminy otrzymają jeszcze drugą szansę na zdobycie pieniędzy. – W puli została jeszcze część środków z przekazanego miliona, dlatego wkrótce chcemy uruchomić nabór uzupełniający, by rady seniorów z kolejnych gmin mogły otrzymać potrzebne wsparcie – podkreśla.

Czym jest rada seniorów?

Jak podają statystyki z początku 2022 roku, w województwie mazowieckim działa już 61 gminnych rad seniorów. Kolejne są na etapie tworzenia. Rada seniorów może zostać utworzona przez radę gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek z zewnątrz. W jej skład mogą wejść przedstawiciele osób starszych i działających dla nich organizacji np. stowarzyszeń czy fundacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Statut i zasady działania rady senioralnej określa rada gminy. Z jednej strony gminna rada seniorów ma reprezentować interesy osób starszych w lokalnej społeczności i pełnić rolę doradczą dla organów gminy, jednak może także organizować własne inicjatywy, wydarzenia i akcje.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: