Tytułowa eliminacja w tym przypadku nie dotyczy ani sportu, ani  konkursu, a działań podejmowanych w ostatnim czasie przez milanowskich radnych, mających na celu wykluczenie z dyskusji podczas posiedzeń komisji Rady Miasta „niewygodnych” mieszkańców.

W październiku, manipulacja programem Komisji Kultury spowodowała, że w Komisji i w dyskusji na temat Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej  przy Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wzięły udziału osoby mające krytyczny stosunek do działania Archiwum, bez wcześniej opracowanych zasad jego funkcjonowania.

Teraz, w dniu 17 grudnia, o godz.15.30  organizuje się wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta. Jednym z punktów programu jest „Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu”.

Na czym polega eliminacja  w tym przypadku, wyjaśniam:

  1. Inicjatorem powołania Rady Seniorów, której rola o charakterze doradczym sprowadza się do wspierania Burmistrza i Rady Miasta  w działaniach  podejmowanych na rzecz seniorów - jest Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MU3W). Z pierwszą inicjatywą Uniwersytet wystąpił w trakcie trwania poprzedniej kadencji samorządu. Niestety, podobno nie spotkała się ona z przychylnością Rady Miasta, a z półoficjalnej informacji wynikało, że nie ma odpowiedniego klimatu dla powołania Rady Seniorów.
  2. Przedstawiciele Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opracowali również obecny projekt  statutu Rady Seniorów. Przy jego opracowaniu wykorzystano wiedzę zdobytą podczas czterodniowego specjalistycznego szkolenia, w którym uczestniczyło 2 przedstawicieli Uniwersytetu oraz doświadczenie członków Rad Seniorów funkcjonujących  od kilku lat w wielu miastach, z którymi konsultowano się przy jego opracowywaniu, również podczas konsultacji organizowanych przez Kancelarię Sejmu. Projekt został przedstawiony władzom samorządowym wiosną tego roku.
  3. W dniu 17 grudnia, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje Spotkanie Wigilijne dla słuchaczy i członków Rady Programowej (zaproszono ok. 200 osób), o którym już w październiku Uniwersytet informował na swojej stronie internetowej i na stronie internetowej Urzędu Miasta. W Spotkaniu Wigilijnym zwykle uczestniczą, wcześniej zapraszani: Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miasta i nie jest to żadna nowa sytuacja, bowiem MU3W rozpoczął już 11 rok swojej działalności. Do organizacji spotkania nie jest wynajmowana żadna firma. Spotkanie przygotowywane jest przez Zarząd i Radę Słuchaczy, co oczywiście uniemożliwia wzięcie udziału w obradach połączonych komisji.

Trudno założyć, że radni nie czytają informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta, chociaż nie reagowanie na podporządkowanie na tej stronie kultury - turystyce, w sytuacji gdy turystyki prawie nie ma – może budzić pewne wątpliwości.

Co więc jest powodem tak niefortunnego terminu posiedzenia połączonych komisji? Czyżby znowu nie było odpowiedniego klimatu?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: