W sobotę, 7 czerwca, w Teatrze Letnim MCK miało miejsce uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014 Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W uroczystości wziął udział burmistrz Jerzy Wysocki.

Dominika Inkielman, wybrana po raz trzeci na prezesa MU3W, powitała zebranych i przedstawiła członków nowo wybranego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Słuchaczy:
Zarząd: Maria Barbarska – wiceprezes, Grażyna Medyńska – sekretarz, Dorota Zielińska Orlikowska - skarbnik, Elżbieta Butzke i Michał Inkielman – członkowie,
Komisja Rewizyjna: Krzysztof Lachmirowicz - przewodniczący (po raz trzeci), Elżbieta Budzewska-Nosowska - sekretarz, Elżbieta Przeździecka – członek,
Rada Słuchaczy, 6 osobowy organ doradczy: Ewa Rutkowska – przewodnicząca, Zdzisław Niski – zastępca przewodniczącej oraz członkowie: Daniela Kaczorowska, Barbara Matuszewska-Berg, Anna Ziglińska i Julian Lisowski.

Następnie prezes Dominika Inkielman poinformowała o działaniach podejmowanych przez Uniwersytet w czasie ostatniej kadencji i w ostatnim roku akademickim.
„Pragnę zwrócić Państwa uwagę, że MU3W jest liderem wśród organizacji pozarządowych naszego miasta w uzyskiwaniu dotacji z zewnątrz. W ciągu ostatnich 4 lat otrzymaliśmy w sumie ponad 154 tys. zł. Z pieniędzy tych korzystali nie tylko nasi słuchacze ale mogli korzystać mieszkańcy miasta w wieku 60+ uczestnicząc w warsztatach komputerowych (ponad 120 osób), dziennikarskich, fotograficznych (efektem kalendarz), psychologicznych oraz różnego rodzaju zajęciach wpływających na poprawę kondycji fizycznej.
Wychodząc na przeciw potrzebom naszych słuchaczy proponujemy prócz działań edukacyjnych (wykłady, lektoraty, spotkania w Saloniku Literackim) rozszerzony program działań sportowych (gimnastykę, pływanie, jogę, taniec, nordic walking, a jeszcze w tym miesiącu uruchomienie sekcji rowerowej), bo w myśl naszego hasła aktywny i sprawny senior to zdrowy senior”.

W dalszej części wystąpienia Dominika Inkielman przypomniała, że Parlament RP spowodował powstanie stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, której celem jest zwiększenie aktywności seniorów w życiu kraju, miasta, gminy, wyrażając nadzieję, że Rada Miasta doceniając udział osób starszych w procesach decyzyjnych bezpośrednio ich dotyczących - powoła Radę Seniorów również w Milanówku. Takie rady funkcjonują już, z dobrym skutkiem, w wielu miastach Polski.

Mówiąc o planach na kolejny rok akademicki Dominika Inkielman poinformowała, że realizując hasło „Milanowski senior – aktywny-sprawny-zdrowy”, już na początku września grupa 25 osób jedzie na warsztaty zdrowia do Jastrzębiej Góry , a od połowy września rozpoczynają się wszystkie zajęcia sportowe. Będą oczywiście również prowadzone, ciszące się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy, liczne zajęcia edukacyjne.

Następnie zabrał głos burmistrz Jerzy Wysocki. Gratulował Dominice Inkielman wyboru na kolejną kadencję, wyrażając uznanie dla jej talentów organizacyjnych. Gratulacje skierował również do członków nowo wybranych władz. Wysoko ocenił działalność prowadzoną przez Uniwersytet i wyraził żal, że udało mu się wysłuchać jedynie dwóch wykładów, na które w ostatnim semestrze zapraszał MU3W.

Część oficjalną zakończył fragment „Ślubów panieńskich”, przygotowanych przez TArt. W przedstawieniu, którego reżyserem była Iwona Dornarowicz mogliśmy podziwiać gimnazjalistów MTE. Zapowiadając występ TArt Dominika Inkielman przypomniała, że 11 lutego podczas finałowej gali I edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów w 2013 r.: „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”, w spektaklu „Śluby panieńskie” na deskach Teatru Polskiego wystąpili uczniowie Gimnazjum Społecznego MTE.

Po spektaklu zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Koleżeńskie rozmowy i dyskusje mogą świadczyć o silnej integracji słuchaczy.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: MU3W zakończył dziewiąty rok akademicki


To może Cię zainteresować: