Słowa przytoczone w tytule artykułu pochodzą z wykładu inauguracyjnego, który wygłosił w sobotę, 4 października, w Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury, Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, podczas Uroczystej Inauguracji X Roku Akademickiego Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 
Licznie zgromadzonych na uroczystości, a wśród nich Ministra Kosiniak-Kamysza, Przewodniczącego Rady Powiatu Wojciecha Hardta, Starostę Marka Wieżbickiego, Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka Marię Sobczak i Burmistrza Jerzego Wysockiego – powitała Prezes MU3W Dominika Inkielman.
 
Następnie Dominika Inkielman, w krótkim wystąpieniu ilustrowanym profesjonalną prezentacją przygotowaną przez członka zarządu MU3W Michała Inkielmana, podsumowała działalność Uniwersytetu, informując o licznych projektach, w których uczestniczy Uniwersytet i o aktywności jego członków, a także przedstawiła bardzo ambitne plany na przyszłość.

Po tym wystąpieniu, na ręce Pani Prezes, wyrazy uznania dla działalności prowadzonej przez Uniwersytet i najlepsze życzenia na przyszłość przekazali: Minister Kosiniak-Kamysz, Starosta Marek Wieżbicki oraz Burmistrz Jerzy Wysocki. Pozwolę sobie przytoczyć słowa Phila Bosmana, które znalazły się w życzeniach Starosty Marka Wieżbickiego „W starszych ludziach drzemią prawdziwe skarby. Trzeba je tylko odkryć. Zdziwisz się, ile w nich humoru, spokoju i życzliwej mądrości, ile pokoju w sercach…”. Dominika Inkielman poinformowała również o listach z życzeniami i wyrazami sympatii, które do słuchaczy Uniwersytetu skierowali: Michał Szczerba – Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP i Krystyna Lewkowicz – Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Po uroczystej immatrykulacji oraz Gaudeamus zaśpiewanym przy akompaniamencie fortepianu i saksofonu, inauguracyjny wykład wygłosił Minister Kosiniak-Kamysz, zwracając w nim uwagę na potrzebę zorganizowania w każdej gminie centrów aktywności seniorów oraz informując o głównych założeniach polityki senioralnej Rządu RP i apelując o solidarność międzypokoleniową.

- Cieszę, że wspólnie tworzymy coraz lepszą politykę senioralną. Wydłużające się życie to ogromny sukces polskiego społeczeństwa, ale także ogromne wyzwanie. Musimy zadbać o jakość życia seniorów w każdym zakresie - od coraz lepszej opieki lekarskiej po zapewnienie różnych form aktywności. I to w Milanówku się udaje – to fragment wypowiedzi ministra Kosiniak-Kamysza.

Minister podkreślił ponadto, że w ciągu ostatniej dekady powstało ok. 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało prawie 2 mln zł dotacji 53 UTW w całej Polsce, których projekty zgłoszone w konkursach zostały najwyżej ocenione. W 2014 roku dotacje wzrosły do 2,5 mln zł i otrzymało je 31 organizacji. Wśród projektów, które otrzymały dotacje w obu latach - znalazły się projekty Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość zakończył koncert Wojciecha Świętońskiego (fortepian) i jego gości: Lidiji Jovanović - kontralt i Konrada Gzika – saksofon, po którym miało miejsce spotkanie przy kawie i ciastach „autorstwa” słuchaczek Uniwersytetu.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Potrzebujemy Waszego doświadczenia, wiedzy i spokoju


To może Cię zainteresować: