Tak hasłowo określiła zadania, które w najbliższych latach będzie realizował Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego Prezes - Maria Dominika Inkielman, dowodząca MU3W już dziesiąty rok, wybrana na to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko kolejny raz, przez Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się w środę, 14 maja.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok, udzielając absolutorium Zarządowi. Przyjęło również sprawozdanie Zarządu  z działalności Uniwersytetu w II kadencji i sprawozdanie Rady Słuchaczy z działań podejmowanych w tym okresie. Na kolejną kadencję  wybrano Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Słuchaczy.

Ze  sprawozdania Zarządu z działalności Uniwersytetu w II kadencji dowiedzieliśmy się, że w latach 2010 – 2014 słuchacze wysłuchali 148 wykładów, wzięli udział w 26 spotkaniach w Saloniku Literackim (otwartych dla wszystkich mieszkańców), w 12 wycieczkach zagranicznych i 18 krajowych oraz w 22 spotkaniach okolicznościowych. Przedstawiciele MU3W uczestniczyli w I Kongresie UTW i 5 Konferencjach UTW. Uniwersytet zrealizował 5 projektów dofinansowanych przez Urząd Miasta w Milanówku i 3 projekty ASOS dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na łączną kwotę 154 800 zł.

Uniwersytet ma 170 słuchaczy, w tym 94 z wyższym wykształceniem i ich liczba nie zmienia się od kilku lat.

W Walnym Zgromadzeniu wziął udział Burmistrz Jerzy Wysocki, który przed kilku laty objął patronatem  działalność MU3W oraz Patrycja Jankowska – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej. Burmistrz musiał jednak wyjść w trakcie Zgromadzenia, na spotkanie z mieszkańcami. Przed wyjściem powiedział do zebranych:

 Jest mi bardzo przyjemnie przy różnych sytuacjach chwalić się Uniwersytetem. Sprawowanie nad nim patronatu jest przyjemnością…Deklaruję poprawę jakości wzajemnych kontaktów… Strona internetowa Urzędu Miasta będzie szerzej udostępniana MU3W…Chcę zadeklarować elastyczność w procedurach konkursowych…Musimy rozstrzygnąć tę niedokończoną procedurę konkursową”. (chodzi o konkurs, w którym MU3W zrezygnowało z podpisania umowy). Życzę udanych, owocnych obrad. Jestem jeszcze niezadowolony z jednego – byłem tylko na jednym wykładzie. Każdy wykład jest bardzo interesujący, więc wiem co tracę.”

W imieniu Redakcji życzę MU3W kolejnych wielu sukcesów.

 

 

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Razem, aktywnie w kolejną dekadę


To może Cię zainteresować: