W dniu 2  kwietnia, w ramach środowych wykładów organizowanych przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, wiele ciekawych informacji o działaniu Unii Europejskiej z perspektywy 6 lat pracy w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE przekazał pan Krzysztof Wasiek, od niedawna mieszkaniec Milanówka.

Piszę „prawie wszystko”, gdyż mimo iż wykład trwał  2 godziny i był wspomagany ciekawą prezentacją, to niektórzy słuchacze zatrzymali pana Krzysztofa, by dowiedzieć się więcej szczegółów  i przedyskutować  nurtujące ich problemy.

Po przedstawieniu historii prób zjednoczenia Europy, które rozpoczęły się już w 1950 roku, a których było bardzo wiele, w trakcie wykładu dowiedzieliśmy się o funkcjonowaniu UE i jej podstawowych organów. Obecnie w skład UE wchodzi 28 państw, a kolejne 4 stoją w kolejce do zjednoczenia. Państwa członkowskie zamieszkuje 508 mln. obywateli mówiących 24 językami. Na system prawa UE składają się: traktaty, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie, zalecenia. Traktaty i rozporządzenia mają moc obowiązującą wszystkie państwa członkowskie, zaś w przypadku dyrektyw sposób dostosowania się do nich zależy od danego państwa i proces ten może czasem trwać wiele lat.

Rada Europejska, w której skład wchodzą głowy państw i lub szefowie rządów, a której co pól roku przewodniczy inne państwo (prezydencja) nie pełni funkcji ustawodawczej, a określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Spotyka się na posiedzeniach 4 razy w roku, lub częściej, jeżeli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, co ma miejsce ostatnio ze względu na sytuację na Ukrainie. Nie posiada własnego zaplecza organizacyjnego a Sekretariat Generalny Rady to ok. 4000 osób.

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym UE. Funkcje ustawodawcze dzieli z Parlamentem Europejskim.  W  jej skład wchodzą ministrowie państw członkowskich. Posiada swoja siedzibę w Brukseli ale 3 razy w roku (kwiecień, czerwiec, październik) jej posiedzenia odbywają się w Luksemburgu. Rada działa poprzez 10 komisji, z których najważniejsze są dwie: Rada ds. Ogólnych i Rada ds. Zagranicznych.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE posiadającym bezpośrednią inicjatywę legislacyjna. Obecnie w skład Komisji wchodzi 28 komisarzy w randze ministrów (od 1 listopada 2014 będzie ich 18). Pan Krzysztof Wasiek podkreślał dużą rangę decyzyjną poszczególnych komisarzy.

Parlament Europejski, do którego wkrótce będziemy wybierali swoich przedstawicieli, ma siedzibę w Strasburgu ale większość obrad odbywa się w Brukseli, gdzie mieszczą się biura poselskie i gdzie działają władze klubów. Sekretariat Parlamentu i biblioteka mieszczą się w Luksemburgu. Pan Krzysztof Wasiek przedstawił dość skomplikowaną procedurę legislacyjną, w której ważną role odgrywają członkowie Grup Roboczych. Zwrócił również uwagę na wpływ jaki na głosowanie poszczególnych parlamentarzystów może mieć przynależność do poszczególnych frakcji politycznych działających w Parlamencie. Posłowie zasiadają w izbie parlamentu według przynależności do frakcji, a nie według przynależności narodowej.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE jest rodzajem ambasady reprezentującej Polski Rząd w organach UE.

Pan Krzysztof Wasiek  jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po studiach pracował w przedsiębiorstwach  branży informatycznej. Był również właścicielem firmy zajmującej się realizacją systemów informatycznych. Po transformacji, jak sam mówi  - przez przypadek, wszedł do polityki. W latach 1989-1991 dyrektor gabinetu ministra stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1991-1993 dyrektor generalny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w latach 2003-1997 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, w latach 1997-1998 dyrektor generalnym w spółce COMPRA. Od roku 1998 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie odpowiadał za informatyzację resortu, jako wicedyrektor, w latach 1999-2001 członek Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów. a od 2004 r p.o. dyrektora Biura Informatyki w Biurze Informatyki i Łączności.  W latach 2005-2011 attaché ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Telekomunikacji i Usług Pocztowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.  Jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: