9 czerwca w milanowskiej kawiarni Lamour Maison uczestniczyliśmy w zakończeniu roku akademickiego Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz władz miasta, do milanowskich złotych studentów przyjechała z tej okazji Marszałek Sejmu pani Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prof. Irena Wóycicka – minister ds. społecznych w kancelarii Bronisława Komorowskiego.

Uroczystość rozpoczęła pani Dominika Inkielman, która po krótce omówiła tegoroczny, jak zwykle ambitny program MU3W. Członkowie Uniwersytetu mogli w tym roku uczestniczyć w 50 spotkaniach (wykłady, saloniki), 5 spotkaniach integracyjno-okolicznościowych, 5 wycieczkach, 8 wyjazdach do teatrów i 10 dniowych warsztatach zdrowotnych. Dodatkowo co tydzień mogli brać udział w lektoratach z języków obcych, zajęciach gimnastycznych, na pływalni czy terapii tańcem.

Następnie z gratulacjami dla władz, MU3W i słuchaczy wystąpiła pani Marszałek Sejmu. Przekazała również na ręce pani Dominiki Inkielman prezent – egzemplarz Konstytucji RP. Po pani Marszałek życzenia i gratulacje złożyła prof. Irena Wóycicka, a w imieniu władz miasta pani Burmistrz Wiesława Kwiatkowska.

Na zakończenie list od Marszałka Wiesława Raboszuka odczytała Dominika Inkielman. Podziękowała również dwóm wolontariuszkom, które prowadziły zajęcia ze studentami MU3W, Barbarze Berg i Annie Ziglińskiej. Prace uczestników zajęć Barbary Berg można było zobaczyć podczas wystawy na sali.

Uroczystość zakończył wystąp Anny Przybysz z akompaniamentem Mateusza Wachowiaka i Jacka Przybysza. Koncert w stylistyce z okresu lat 30 minionego wieku, inspirowany osobą Hanny Ordonówny, został entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Zakończenie roku akademickiego „złotego uniwersytetu”


To może Cię zainteresować: