PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wspólnie z gminami Pruszków i Brwinów budowę podziemnego przejścia pieszo-rowerowego oraz nowego tunelu drogowego. Dziś podpisano dwa porozumienia o współpracy. Inwestycje za 24,5 mln złotych powstaną w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Budowa nowych obiektów przełoży się na wzrost bezpieczeństwa oraz większy komfort dla podróżnych i mieszkańców.

Dwa dokumenty o współpracy przy realizacji inwestycji to efekt wspólnych rozmów pomiędzy samorządami a zarządcą infrastruktury. PLK przychyliła się do wniosków obu gmin, które postulowały - w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej - budowę nowych obiektów potrzebnych lokalnym społecznościom.

Wspólnie ustalono, że w gminie Pruszków w miejscu zlikwidowanego przejazdu kolejowego powstanie tunel drogowy wraz z wydzielonym pasem pieszo-rowerowym. Takie rozwiązanie znacznie usprawni ruch w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo. Projektowany tunel o długości 90 m będzie przebiegał pod dziewięcioma torami. Obiekt połączy ulice Działkową i Błońską. Wyjazdy z tunelu z obu stron zostaną włączone w układ istniejących dróg miejskich i powiatowych. Szacowany koszt budowy tunelu to ok. 20 mln zł.

Na podstawie osobnego porozumienia w gminie Brwinów powstanie podziemne przejście pieszo-rowerowe. Nowy obiekt będzie łączyć ulicę Przejazd z ul. Sportową. Takie rozwiązanie zapewni sprawną i bezkolizyjną komunikację dla mieszkańców południowej i północnej części miasta. Obiekt będzie posiadał zadaszenie, wygodne wejścia wraz ze schodami i pochylniami dla osób o ograniczonej mobilności. Tunel będzie oświetlony i włączony do gminnego monitoringu. Szacowany koszt budowy obiektu wynosi 4,5 mln zł.

Prace zaplanowano na lata 2016 – 2019, zostaną wykonane  w trakcie modernizacji podmiejskiej linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447), która jest  jednym z siedmiu projektów zgłoszonych w ramach nowego, unijnego instrumentu finansowania "Łącząc Europę" (CEF).

Modernizacja podmiejskiej linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia 447)

Dzięki modernizacji prędkość pociągów zostanie podniesiona do 120 km/h (obecnie to 90km/h). Stacje i przystanki otrzymają nową infrastrukturę służącą do obsługi pasażerów, taką jak nowe perony, przejścia podziemne z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, systemy informacji statycznej i dynamicznej. Zmodernizowana linia kolejowa będzie generować znacznie mniej hałasu. Efektem modernizacji będzie również większa częstotliwość pociągów między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą.

Dodatkowym, istotnym elementem modernizacji będzie budowa nowego przystanku osobowego Parzniew, co spowoduje zwiększenie dostępności do kolei dla mieszkańców tego obszaru.

Linia Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki nr 447 to jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków kolejowych w Polsce. W ciągu dobry przejeżdża nią 170 pociągów. Linia ma fundamentalne znaczenie dla komunikacji aglomeracyjnej i regionalnej.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: