W dniu 28 maja br. miałam okazję jechać autobusem Karsan, sugerowanym w „Analizie kosztów organizacji transportu publicznego w gminie Milanówek”, wykonanej przez zewnętrznego analityka. Analizę wykonano na życzenie radnych w sytuacji, gdy ze strony Burmistrza padła propozycja rozszerzenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) o kolejne zadanie –  transport miejski.

O zaproponowaniu autobusu Karsan zdecydowały jego parametry techniczne (odległość pomiędzy osiami) pozwalająca na swobodne poruszanie się po wąskich ulicach Milanówka, niska emisja spalin, koszty eksploatacji i koszty leasingu. Analiza była przedstawiona na majowych posiedzeniach Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, omawiana podczas Komisji Budżetu i Inwestycji, a następnie w wersji poszerzonej przedstawiona podczas Sesji w dniu 20 maja br. Z uwagi na fakt, że radni wcześniej nie otrzymali analizy w formie pisemnej – przegłosowano przeniesienie podjęcia decyzji o zmianie statutu ZGKiM -  na sesję czerwcową.

Należy podkreślić, że rozszerzenie statutu nie daje ZGKiM możliwości zakupu autobusów, ani też podpisania umowy na ich leasing. Zakup lub leasing zależy  od woli Rady Miasta i przyznania przez nią środków na ten cel.

Z poszerzonej analizy, którą radni ostatnio otrzymali, a z którą miałam okazję zapoznać się, wynika, że w okresie spłaty rat leasingowych (5 lat) roczne oszczędności wynikające z uruchomienia transportu miejskiego (porównanie kosztów transportu wynikających z podpisania umowy z firmą zewnętrzną z kosztami własnego transportu miejskiego) wyniosą 81.667 zł, przy założonych wpływach ze sprzedaży biletów w kwocie 46.406 zł. Po spłacie rat leasingowych, kiedy autobusy staną się naszą własnością (kolejne 5 lat), roczne oszczędności wyniosą 207.150 zł.

Mając świadomość oporu radnych i podważania w dyskusji wyników analizy, zadałam burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu jedno pytanie. Panie Burmistrzu, po co bierze Pan sobie kolejny kłopot na głowę? W odpowiedzi usłyszałam: „Rozwój komunikacji miejskiej był jednym z punktów mojego programu wyborczego. Przepraszam, powinienem powiedzieć mojego, ale także radnych, którzy wspólnie ze mną tworzyli KWW Piotra Remiszewskiego. Obiecywaliśmy również bezpłatne bilety dla dzieci i seniorów. Po zapoznaniu się z wynikami analizy i po rozmowach z przedstawicielami miast, w których autobusy jeżdżą (w Polsce z autobusów Karsan korzysta kilkanaście miast, a ten, którym wczoraj jeździliśmy należał do Łomży – przyp. redakcji),  w sytuacji kiedy dojdzie do uruchomienia transportu miejskiego - rozważam całkowitą rezygnację z opłat za bilety. Na podstawie doświadczenia innych miast wydaje się to racjonalnym działaniem.  Chcę również podkreślić, że posiadanie własnego transportu miejskiego warunkuje pozyskanie zewnętrznych środków na modernizację posiadanego taboru, na zakup autobusów proekologicznych, np. elektrycznych. Środki zewnętrzne są na modernizację, a nie na tworzenie transportu miejskiego od zera. Posiadanie własnego transportu miejskiego pozwoli nam również na szybką reakcję w przypadku np. zmiany rozkładu jazdy pociągów.”

Kończąc, warto dodać , że we wnętrzu autobusu znajduje się 11 dobrze wyprofilowanych foteli (łącznie z fotelem dla kierowcy), 4 rozkładane siedzenia i 7 uchwytów dla osób stojących. Autobus jest klimatyzowany, ma przyjemne oświetlenie wnętrza. Jest wyposażony w łatwo otwierany podjazd dla wózków z dzieckiem i wózków inwalidzkich (może to zrobić każdy nie koniecznie kierowca). Jest autobusem niskopodłogowym, tak więc zaparkowanie blisko krawężnika umożliwia wjechanie wózkiem bez rozkładania podjazdu. Autobus poruszał się sprawnie po naszych wąskich drogach, a po zaparkowaniu przy miejskim targowisku minimalnie wystawał poza miejsce przeznaczone do parkowania samochodu osobowego.

Przed godziną 17:00 autobus stał na parkingu przed Urzędem Miasta przy ul. Kościuszki. Radni i mieszkańcy, którzy przybyli na posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska mogli go dokładnie obejrzeć, a nawet przejechać się nim. Kilka osób z tego skorzystało.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Czy Milanówek zdecyduje się na własny transport miejski?


To może Cię zainteresować: