Coraz bliżej remontu Willi Waleria. W postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert, z czego 4 mieszczą się w przewidzianym przez miasto budżecie. Radni przeznaczyli też dodatkowe środki na budowę strażnicy, co otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą.

Samo otwarcie ofert przekładane było kilkukrotnie ze względu na dodatkowe zapytania od wykonawców. Warto było jednak poczekać, gdyż brak odpowiedzi na nie mógłby skutkować odwołaniami potencjalnych oferentów i unieważnieniem przetargu.

W ramach remontu wzmocnione zostaną najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku, co wraz z przywróceniem dawnej świetności reszty budynku pozwoli na uruchomienie w nim Interdyscyplinarnego Centrum Kultury. Koszt prac miasto szacowało na kwotę 13 565 090 brutto.

Najniższa oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego TELKA Sp. z o.o. opiewa na nieco ponad 10 mln zł. Kolejne 3 oferty zamykają się w kwocie 1,2 mln zł.

Najprawdopodobniej udało się zakończyć batalię mieszkańców i władz miasta z radnymi w sprawie budowy nowej strażnicy. Podczas LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka radni Milanówka najpierw nie wyrazili zgody na przekazanie dodatkowych środków na ten obiekt, by po tygodniowej przerwie w obradach przyjąć wniosek burmistrza pozwalający na przekazanie na tę inwestycję dodatkowych pieniędzy. Jest to kluczowa dla bezpieczeństwa miasta sprawa i cieszyć się trzeba, że w ostatnim momencie pod presją mieszkańców radni oprzytomnieli. Niestety, najprawdopodobniej ofiarą ich decyzji padł remont targowiska, na który szanse są coraz mniejsze.

Warto przypomnieć, że ci sami radni, którzy wprowadzają chaos w sprawie inwestycji, 25 sierpnia br. sprawnie przegłosowali podwyższenie swoich diet, uzależniając ich wysokość od kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podobno są bardzo przepracowani. Za podjęciem uchwały głosowali: J. Chojecki, J. Moława, W. Mossakowski, J. Nowakowska, W. Parol, R. Pawłowska, K. Wiśniewski. Wstrzymali się: H. Młynarska i B. Osiadacz. Czwórka radnych była przeciw: K. Białecka, E. Galińska, P. Napłoszek, K. Ołpiński. Dwóch radnych nie brało udziału w sesji (K. Bialik, H. Jarek).

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: