Podobnie jak wielu mieszkańców Milanówka, od czasu prezentacji projektu przebudowy targowiska kibicujemy porozumieniu między władzami miasta, a kupcami. Niestety, wbrew nadziejom porozumienie to wydaje się ponownie oddalać.

Bardzo nas ucieszyła informacja, że pod koniec kwietnia, chyba przy siódmym podejściu, udało się władzom miasta wynegocjować treść porozumienia z pełnomocnikiem kupców. W największym skrócie w porozumieniu uzgodniono, że miasto może przystąpić do modernizacji środkowej części placu i ogrodzenia, pozostawiając otaczające go pawilony kupców. Kupcy mogą też swoje sklepy dowolnie modernizować z wyjątkiem fasad, które mają zostać ujednolicone i uzgodnione z konserwatorem zabytków.

Pomimo wyznaczonego przez miasto na połowę kwietnia terminu, 28 kwietnia pełnomocnik przesłała informacje, że nie ma uwag do porozumienia i można spotkać się w celu jego podpisania. Niestety, od tego czasu kontakt praktycznie się urwał i nie udało się do dziś ustalić daty podpisania porozumienia.

Zaniepokojeni sytuacją, w zeszłym tygodniu próbowaliśmy skontaktować się z panią pełnomocnik, by przekazać naszym czytelnikom nowinę o podpisanym porozumieniu. Niestety, podobnie jak władzom Milanówka, mimo wysłanych maili, SMS-ów i prób rozmowy telefonicznej nie udało się uzyskać ŻADNEJ informacji.

W związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą najwyraźniej z braku dobrej woli kupców w kwestii podpisania porozumień z magistratem, Urząd Miasta Milanówka podjął decyzję o otwartym przetargu na dzierżawę miejsc targowych. Opcja ta, w odróżnieniu od porozumienia, nie daje gwarancji kontynuacji handlu aktualnym kupcom, przy czym nie przekreśla możliwości wzięcia przez nich udziału w postępowaniu przetargowym na zasadach ogólnych, równych i sprawiedliwych dla wszystkich chętnych, czyli wyboru najlepszych ofert.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: