Nie chcę mówić, że jest to jedyne, najlepsze i nieodwołalne miejsce, ale jest to bardzo dobre miejsce na MCK – mówiła Burmistrz Wiesława Kwiatkowska podczas spotkania z mieszkańcami o lokalizacji nowego budynku Milanowskiego Centrum Kultury obok tzw. "błotnego dołka" w Milanówku.

Pierwszym z tematów poruszonych 24 kwietnia podczas spotkania z mieszkańcami Milanówka była nowa lokalizacja dla Milanowskiego Centrum Kultury. Obecny budynek Teatru Letniego został w zeszłym roku ze względu na stan techniczny wyłączony z eksploatacji, a jego remont jest praktycznie niemożliwy – konieczna jest budowa nowego budynku dla MCK. Korzystając z możliwości, władze miasta wraz z mieszkańcami, w dość specyficznych konsultacjach, próbują ustalić nowe, bardziej odpowiadające potrzebom mieszkańców miejsce dla centrum kultury.

Obecna lokalizacja ma niestety, wiele wad. Podstawową jest dojazd do obiektu. By wybudować nowy budynek konieczne będzie zapewnienie dojazdu z dwóch stron, co skutkowałoby koniecznością przeniesienia kortów, które dla wielu mieszkańców są nierozerwalnie związane z tradycją miasta. Dodatkowo na działce znajduje się wiele drzew, w tym pomników przyrody, które w znacznie ograniczyłyby możliwości budowy nowego budynku.

Podczas spotkania padło od mieszkańców wiele pytań dotyczących proponowanych lokalizacji i Pani Burmistrz starała się je omówić, koncentrując się na ich wadach. Pierwsze pytanie dotyczyło Willi Waleria, kolejne Turczynka i terenu basenów.

Gdy padło pytanie dotyczące tzw. „błotnego dołka”, Pani burmistrz wyraźnie zmieniła nastawienie w swej argumentacji. Zwróciła uwagę na to, że obok jest jedna z lepszych szkół na Mazowszu, gdzie na co dzień jest wiele dzieci. Jest przedszkole, gdzie rodzice z dziećmi dojeżdżają na co dzień. Obok jest też „błotny dołek”, na którym urząd stara się prowadzić coraz więcej zajęć. W okolicy jest też wiele miejsc parkingowych obok… Biedronki i Tesco, ale podobno dzięki remontowi ulicy Fiderkiewicza da się wygospodarować kolejne.

Nie chcę mówić, że jest to jedyne, najlepsze i nieodwołalne miejsce, ale jest to bardzo dobre miejsce na MCK – mówiła Burmistrz, podsumowując tę część dyskusji.

Lokalizacja MCK obok „błotnego dołka”, na działce, gdzie obecnie znajduje się OPS, rzeczywiście ma wiele zalet. Pytanie czy przypadkiem jedna z tych zalet, którą jest bliskość szkoły, a której budynek jest integralnie połączony z budynkami urzędu, nie okaże się problemem. Czy da się tu wybudować nowy budynek, pozostawiając liceum w starym? Jakie jest Państwa zdanie na temat tej lokalizacji?

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: