W piątek, 26 czerwca 2020 w Starym Kinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Milanowskiego Towarzystwa Letniczego (MTL), najstarszego, bo powołanego 7 września 1908 r stowarzyszenia działającego w Milanówku. Nowym prezesem, po tragicznie zmarłym w styczniu br. Dariuszu Biernackim, wybrano Tadeusza Kuldanka. Po Zgromadzeniu MTL  jego członkowie wraz z mieszkańcami Milanówka wspominali Dariusza Biernackiego, a przedstawiciele licznego grona uczestników warsztatów wokalnych, prowadzonych przez Pana Dariusza udowodnili, nie pierwszy raz, jakim był świetnym nauczycielem. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MTL

Prowadząca Zgromadzenie Ewa Utecht-Grzana powitała członków i zaproszonych gości, a następnie zaproponowała, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych członków MTL.

W części merytorycznej Zgromadzenia, członkowie na jej wniosek podjęli uchwałę, by wszystkie głosowania były jawne i przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Po odczytaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego z pracy Zarządu w latach 2016 - 2019 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2016 – 2019 udzielono (jednogłośnie) absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przed wyborem nowego prezesa odbyła się bardzo miła uroczystość. Przyznano, na wniosek Zarządu z dnia 10 lutego br), tytuł honorowego członka MTL pani Barbarze Kaszyckiej. W głosowaniu wszyscy członkowie byli jednomyślni.

Kolejnym punktem porządku Zgromadzenia był  wybór prezesa i członków Zarządu. Zebrani, po wysłuchaniu uzasadnienia zgłoszenia Tadeusza Kuldanka na prezesa MTL, w którym podkreślono zafascynowanie kandydata Milanówkiem i kultywowanie przez niego historii Milanówka (nie zgłoszono innej kandydatury) jednogłośnie wybrali prezesa MTL oraz 11 członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

Prezes Tadeusz Kuldanek w swoim wystąpieniu przypomniał historię Milanówka i historię MTL-u, a następnie krótko przedstawił cele, które będą przyświecały jego prezesurze tj. intensyfikację działań związanych z realizacją celów statutowych: dokumentowanie historii Milanówka i ludzi w nim mieszkających, opiekowanie się miejscami pamięci, przekonywanie mieszkańców do zwiększenia aktywności w działaniach na rzecz miasta. Kilka gorzkich słów (podobnie jak w sprawozdaniu merytorycznym)  poświęcono dotychczasowej współpracy z Radą Miasta.

Wspomnienie o Dariuszu Biernackim

Tę część spotkania prowadziła Dyrektor MCK Aneta Majak. Na wstępie podziękowała inicjatorom wspomnień: Annie i Tadeuszowi Kuldankom. Powitała również wszystkich zebranych, a w szczególności tatę Dariusza Biernackiego. Na początku obejrzeliśmy film pt. „Od Michała Lasockiego do Dariusza Biernackiego” autorstwa Tadeusza Kuldanka). II część filmu poświęcona Dariuszowi Biernackiemu stanowiła uzasadnienie wniosku przyznania Dariuszowi Biernackiemu tytułu Mecenas Kultury powiatu grodziskiego (2 zdjęcia zamieszczone w galerii pochodzą z tej części filmu).

Następnie Pana Dariusza wspominali: Burmistrz Piotr Remiszewski, Tadeusz Kuldanek, Aneta Majak, Iwona Dornarowicz i z Nadarzyna poetka, inicjatorka Otwartych Spotkań Czwartkowych – Stanisława Ossowska. Padło wiele ciepłych słów i każdy, kto podobnie jak ja, przez kilkanaście lat obserwował działalność  Dariusza Biernackiego wie, że w tych słowach nie było przesady. A teraz kilka cytatów: Wzór animatora kultury, nikt tak jak On nie potrafił integrować młodzieży z seniorami, ogromne zdolności zaprzyjaźniania się z młodymi ludźmi; Człowiek, który łączył; Człowiek, który nigdy nie odmawiał; Podziwiałem Jego talent, wcielał się w wiele postaci; Darku, jesteś blisko, odszedłeś właśnie po to, aby być wśród nas; Mamy czerwiec, nie było Festiwalu Otwarte Ogrody, by Dariusz nie był w jakimś ogrodzie; Wzór człowieczeństwa, Człowiek otwarty, pełen pogody ducha, społecznik o wielkim sercu; Z tą stratą nie można się pogodzić. To była piękna przygoda: znać Darka, tworzyć z Darkiem i pracować z Darkiem.

Następnie rozpoczął się koncert dedykowany Dariuszowi Biernackiemu. Jak podkreśliła Aneta Majak, wybór piosenek przez uczestników koncertu miał charakter spontaniczny. Koncertu nie poprzedziła żadna próba. Koncert rozpoczęła Capella Milanoviensis „Piosenką o Milanówku”, której słowa napisał Maciej Pinkwart, zaś muzykę skomponował Dariusz Biernacki. Capelli Milanoviensis towarzyszyła na fortepianie Alicja Brzeska. Kolejne piosenki wykonali: Lidia Zadykowicz, Gabriela Maliborska-Szmulewicz, Patrycja Pruszyńska, Karina Fedorec, Alicja Maculewicz, Dominika Kamińska, Łukasz Bladoszewski, Anna Korycka, duet: Magdalena Komosa i Marta Romaniuk, ponownie Capella Milanoviensis z towarzyszeniem Alicji Brzeskiej na fortepianie oraz Elżbieta Siwek.

Z informacji przekazanych przez Anetę Majak wynikało, że lista byłych uczniów Dariusza Biernackiego chętnych do zaśpiewania na koncercie - była długa. W kolejce czekają kolejne osoby, tak więc w najbliższym czasie powinien odbyć się następny koncert.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: MTL ma nowego prezesa


To może Cię zainteresować: