26 czerwca 2022 r. o  godz. 15.30 Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej (SPR) wraz ze Stowarzyszeniem „Milanowianki”, Milanowskim Centrum Kultury oraz Urzędem Miasta Milanówka - zaprosiło mieszkańców Milanówka na wydarzenie, organizowane z okazji 155. rocznicy przybycia Bronisławy Lasockiej z dziećmi do Milanówka.

Wydarzenie rozpoczęło złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy pamięci Michała Lasockiego, uznawanego za założyciela Letniska Milanówek. Tu słowo wstępne uzasadniające cel spotkania wygłosiła wiceprezes SPR Anna Kuldanek. Zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia Burmistrza Piotra Remiszewskiego. Wiązanki kwiatów składali: Burmistrz Milanówka, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, milanowscy harcerze z Hufca Janusza Kusocińskiego, dwójka milanowskich radnych: Hanna Młynarska i Kamil Bialik oraz jak zwykle przedszkolaki z Publicznego Przedszkola wraz z Dyrektor Dorotą Malarską, nagrodzeni przez zebranych brawami. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w Ogrodzie Historii Milanówka rodziny Anny i śp. Tadeusza Kuldanek.

Na początku ogrodowego spotkania Capella Milanoviensis wykonała pieśń patriotyczną „Marsz Polonia”.

Następnie dr Agata Markiewicz w prelekcji pt. „Los kobiet i rodzin powstańców styczniowych na przykładzie Bronisławy Lasockiej – wdowy po zesłańcu, Leonie Lasockim”, podkreśliła  ogromne zaangażowanie Bronisławy Lasockiej w utrzymaniu dzieci oraz dworu i folwarku, w czasie przebywania jej męża na Syberii, gdzie zmarł.  Porównała jej zaangażowanie z zaangażowaniem ziemianek, które często wraz z dziećmi dojechały do mężów - syberyjskich zesłańców i tam również często na ich barkach spoczywało utrzymanie rodziny.

Po prelekcji, Capella Milanoviensis wykonała 3 piosenki, tematycznie związane z Milanówkiem, a następnie Maria Ołpińska przypomniała kilka faktów z życia Bronisławy Lasockiej, posiłkując się pamiętnikiem Elżbiety Wielowieyskiej, babki Janiny Lasockiej, córki Antoniego.

Wydarzenie kończył koncert w wykonaniu Barbary Wałaszek.

Pierwszy raz można było zobaczyć model Willi Wandzin, który uzupełni wystawę modeli innych willi znajdujących się w Ogrodzie Historii Milanówka. Wydarzeniu towarzyszyła pani w stroju, który w okresie żałoby narodowej (po klęsce powstania styczniowego) nosiły kobiety oraz Wystawa „100 Milanowianek na 100 – lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce”. Na planszach znalazło się również zdjęcie Bronisławy Lasockiej.To była pierwsza uroczystość, w której nie uczestniczył śp. Ryszard Witkowski. Zastąpiła Go córka.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: 155. rocznica przybycia Bronisławy Lasockiej do Milanówka


To może Cię zainteresować: