W piątek, 4 października, w Milanowskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy „POWSTANIE STYCZNIOWE W PRASIE ZAGRANICZNEJ”. Na wystawie jest  prezentowanych ponad 200 oryginalnych rycin, pochodzących z tygodników ilustrowanych, które ukazały się głównie w Europie Zachodniej w latach 1861 – 1868,  poświęconych Polsce i tzw. sprawie polskiej. Znajdują się też kompletne roczniki zagranicznych tygodników ilustrowanych. Większość rycin pochodzi z tygodników francuskich, ale są również ryciny publikowane w prasie angielskiej, niemieckiej, szwedzkiej, włoskiej, a nawet amerykańskiej.
 
Wystawa gromadzi ryciny z prywatnej kolekcji pana Krzysztofa Kura – śpiewaka operowego i menadżera kultury, tenora współpracującego z wieloma scenami operowymi w Polsce i zagranicą. – Ryciny – jak zaznaczył podczas swojego wystąpienia w trakcie wernisażu właściciel kolekcji – są prezentowane wg dat ukazywania się ich w prasie zagranicznej. Ryciny ukazywały się w czasopismach z dużym opóźnieniem, na co miały wpływ ówczesne warunki techniczne wydawców. W pierwszej kolejności należało przygotować rysunek, przenoszony następnie na drewnianą matrycę (drzeworyt), z której odbijano ilustracje w tekście. Ryciny są podzielone na sześć działów: Preludium – ryciny z dwóch lat poprzedzających wybuch powstania, Powstanie – dział najbardziej liczny, zawierający głównie ryciny z potyczek, bitew i życia codziennego podczas powstania, Z pierwszych stron – zbiór tytułowych stron europejskich tygodników ilustrowanych z okresu powstania i po jego upadku, Portrety – zbiór portretów uczestników, bohaterów i przywódców powstania, Satyry – zbiór rysunków satyrycznych, przedstawiających w dowcipny sposób wydarzenia polityczne z czasów powstania, Międzynarodowa wymiana matryc – przykłady drzeworytów, które były odbijane w czasopismach wydanych w różnych krajach.

Wystawa została przygotowana z dużą pieczołowitością przez pracowników MCK. Ryciny są estetycznie rozmieszczone i dobrze oświetlone. Każda jest podpisana. Jak powiedziały mi: Aneta Majak – dyrektor MCK oraz kurator wystawy – Małgorzata Krasna-Korycińska, pan Krzysztof Kura przekazał im tak szczegółowy instruktaż, dotyczący rozmieszczenia rycin, że trzeba by było wyjątkowo złej woli, by zrobić coś nie tak jak należy.

Głównym organizatorem wystawy jest Narodowe Centrum Kultury, które oprawiło ryciny pana Krzysztofa Kura w estetyczne ramki i współpracowało z właścicielem kolekcji przy opracowaniu tekstów podpisów pod rycinami. Do sierpnia 2014 r. wystawa odwiedzi 11 polskich miast. Ostatnim etapem podróży będzie Zamek Królewski w Warszawie. W Milanówku wystawa pozostanie do 26 października. MCK zaprasza do jej odwiedzenia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -19.00, w tym szkoły do godz.16.00.

Otwarcia wystawy dokonał „powstaniec”, wprowadzony na scenę przez Małgorzatę Krasny-Korycińską. Wernisaż uświetnił koncert, w trakcie którego usłyszeliśmy utwory Chopina w wykonaniu Macieja Woty. Uzdolnionego pianistę, swojego kolegę, zapowiadał Michał Bruliński.

Po koncercie udało mi się przeprowadzić sympatyczną rozmowę z właścicielem kolekcji. Pan Krzysztof Kura opowiedział mi o patriotycznej atmosferze panującej w domu rodzinnym, która miała duży wpływ na jego kolekcjonerskie działania. Wspominając czasy dzieciństwa, powiedział: – Na balu przebierańców w przedszkolu nie byłem królem lub księciem, jak większość moich kolegów, a powstańcem lub legionistą. Kończąc naszą rozmowę, skierował do Czytelników Obiektywnej Gazety Internetowej zaproszenie do odwiedzenia wystawy, zamieszczając je w opracowaniu poświęconym wystawie, wydanym przez Narodowe Centrum Kultury. Wszyscy licznie zgromadzeni uczestnicy wernisażu otrzymali drukowaną informację opracowaną przez Andrzeja Pettyna, dotyczącą udziału mieszkańców Milanówka w powstaniu styczniowym: rodziny Michała Lasockiego, historyka Stefana Kieniewicza i pisarza Stanisława Rembeka.
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Tę wystawę trzeba zobaczyć


To może Cię zainteresować: