Znane są już wyniki prac komisji kontrolującej przejazdy kolejowe na trasie WKD. Na dwudziestu przejazdach wzmocnione zostaną zabezpieczenia, z czego na 15 zainstalowane zostaną szlabany.

Jak zabezpieczone i oznakowane są przejazdy WKD, widzi każdy kto z nich korzysta, a problem niewłaściwego zabezpieczenia przejazdów WKD poruszaliśmy na łamach Obiektywnej Gazety Internetowej wielokrotnie. Gdy pisaliśmy o awarii sygnalizacji na ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku, jedynym zastosowanym środkiem naprawczym było całkowite wyłączenie sygnalizacji. Rzecznik WKD tłumaczył wtedy, że sygnalizator ten jest starej konstrukcji, do której nie ma już części zamiennych.

Problem zauważył również Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który decyzją z dnia 23 października 2013 r. stwierdził naruszenie przepisów, dotyczących obowiązku zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie spełniania warunków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na skrzyżowaniach toru z drogami publicznymi.

W ostatnim czasie ustalono komisyjnie nowe kategorie przejazdów. W wyniku przeprowadzonego audytu podwyższono kategorię 20 przejazdów.

Najwyższą kategorię "A" - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych uzyskał przejazd w Komorowie.

Kategorię  "B" – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami:

 • Granica ul. Pruszkowska,
 • Grodzisk Mazowiecki ul. Piaskowa, Nadarzyńska oraz Batorego
 • Kanie ul. Piłsudskiego,
 • Michałowice ul. Jesionowa,
 • Nowa Wieś ul. Główna,
 • Otrębusy ul. Natolińska oraz Przejazdowa/Różana,
 • Podkowa Leśna ul. Jana Pawła II/Brwinowska oraz na Parkowa,
 • Pruszków ul. Sadowa,
 • Reguły ul. Powstańców Warszawy,
 • Warszawa ul. Jutrzenki,

Kategorię "C" – przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei:

 • Grodzisk ul. Okrężna,
 • Kady ul. Środkowej,
 • Milanówek ul. Łąkowa i Średnia,
 • Owczarnia ul. Żółwińska

Z informacji, które udało nam się uzyskać nie wynika jednak by zabezpieczenia zostały wprowadzone w szybkim czasie. Ze względu na koszty w tym roku zabezpieczenia zostaną wprowadzone jedynie na przejazdach w Granicy na ul. Pruszkowskiej oraz w Grodzisku na ul. Nadarzyńskiej.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: