Uroczystości związane ze świętem Konstytucji 3 Maja odbywały się w całym kraju. Tak też było w gminach powiatu grodziskiego. Redakcja Obiektywnej świętowała razem z mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

W Grodzisku uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od zbiórki pocztów sztandarowych pod Pomnikiem J.Chełmońskiego. Niestety, tym razem, wielu oficjalnych gości składających później wieńce pod Pomnikiem Wolności, zamiast przejść z mieszkańcami w pochodzie pod kościół Świętej Anny, pominęła tę część uroczystości.

Po mszy w kościele św. Anny, mieszkańcy wraz z władzami gminy i powiatu przeszli pod pomnik wolności, gdzie kontynuowane były uroczystości. Po złożeniu kwiatów krótkim okolicznościowym przemówieniu Starosty, głos zabrał Burmistrz, a następnie uczestniczyliśmy w uhonorowaniu odznaczeniami osób, które swoją działalnością przyczyniają się do ubogacania Grodziska.

Tytuł i odznakę Zasłużony dla gminy Grodzisk Mazowiecki wręczono:

 • Danucie Dubieleckiej, Sołtysowi wsi Zabłotnia - za wieloletnią współpracę i rzetelnie wykonywane obowiązki na rzecz miejscowej społeczności,
 • Włodzimierzowi Gołębiowskiemu, Prezesowi Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego, Koła Gminnego nr 11 w Grodzisku Mazowieckim - za wieloletnią współpracę i sumiennie wykonywanie obowiązków oraz za upowszechnianie wędkarstwa wśród lokalnej społeczności,
 • siostrze Bonfilii Hryciuk, Dyrektorowi Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej -  za wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i lokalnopatriotycznych,
 • Robertowi Lewandowskiemu, Prezesowi Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w - za wieloletnią pracę nad bezpieczeństwem szeroko rozumianego środowiska naturalnego oraz dbałość o zachowanie zrównoważonego rozwoju gminy i poprawę jakości życia mieszkańców,
 • Barbarze Paszkiewicz, Dyrygentce Chóru Mieszanego CANTATA - za wielkie zaangażowanie i profesjonalne występy, które zachwycały swym wyrazem artystycznym oraz wywoływały w sercach naszych mieszkańców wiele ciepła i wzruszeń,
 • Druhnie Harcmistrz Elżbiecie Pokropek, wieloletniej Komendantce Hufca Grodzisk Mazowiecki i Chorągwii Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego - za trud włożony w wychowywanie wielu pokoleń dzieci i młodzieży oraz wieloletnią działalność na rzecz harcerstwa,
 • Markowi Purwinowi, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach - w uznaniu zasług,  poświęcenia i ofiarności w ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • Andrzejowi Sypule, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim - za wieloletnią działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki alkoholowej,
 • Jerzemu Zawadzkiemu, Sołtysowi wsi Żuków - za bardzo dobrą współpracę i sumienne wykonywanie obowiązków na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości wyróżniono ponadto następujące osoby:

 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, wieloletniego zasłużonego druha Aleksandra Paćko z OSP w Kłudnie Starym - od Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie
 • Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa dh. Artura Wachalika, Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa dh. Arkadiusza Mazurkiewicz-Kulkę, Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa dh. Sławomira Surałę - od Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie
 • Odznaką „Strażak Wzorowy” dh. Grzegorza Witta z OSP w Grodzisku Mazowieckim - od Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Grodzisku Maz.
 • Złotą Odznaką „Świętego Floriana Mazovia” Marię Smoleń, Piotra Galińskiego, Tadeusza Kowalika, Piotra Zegarskiego

Uroczystości kończył seans filmowy z muzyką na żywo „Pan Tadeusz” z 1928 r. w Centrum Kultury oraz zabawa taneczna z zespołem Marka Musińskiego na targowisku miejskim.

W Milanówku uroczystości odbyły się zgodnie z programem nie zmienionym od kilku lat. Przepraszam, zmiana jest jedna. Koncerty odbywają się nie w zamkniętym od 2 lat Tetrze Letnim, a pod chmurką.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez proboszczów obu milanowskich parafi, w kościele Świętej Jadwigii. W mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Milanówka i powiatu grodziskiego, poczty sztandarowe i liczni mieszkańcy. Dalszy ciąg uroczystości odbył się na placu Stefana Starzyńskiego pod Pomnikiem Bohaterów, gdzie miało miejsce złożenie kwiatów przez władze samorządowe, kombatantów, uczniów milanowskich szkół, organizacje polityczne i pozarządowe oraz dużą grupę przedszkolaków z samorządowego przedszkola.

Burmistrz Wiesława Kwiatkowska wygłosiła krótkie, dobre przemówienie, w którym nawiązała do historii, ale również do wielu niepokojących wydarzeń dziejących się w Europie i w świecie. Kończąc dziękowała wszystkim zgromadzonym, którzy przyszli by wspólnie świętować 226 rocznicę Konstytucji Majowej, a szczególnie przedszkolakom.

Po oficjalnej części uroczystości zebrani mogli wysłuchać koncertu naszej młodej Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego i zobaczyć wystawę poświęconą Konstytucji 3 Maja, którą udostępniło nam Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy http://www.dobrzyca-muzeum.pl/.

Niestety, pogoda nie sprzyjała świętowaniu. Mnie, poza majowym ciepłem i słońcem, zabrakło harcmistrza Darka Kopcia, który od wielu lat był „głównodowodzącym” patriotycznych uroczystości w Milanówku.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Konstytucja 3 Maja ma 226 lat


To może Cię zainteresować: