Mazowieckie Gminy na 5!

W ubiegłym roku otwartość i gotowość wybranych gmin na terenie całej Polski i wszystkich gmin Mazowsza do współpracy z inwestorami sprawdził „tajemniczy klient”, podając się za przedsiębiorcę zainteresowanego rozpoczęciem działalności na terenie gmin. Kontakt inwestora z gminą odbywał się głównie drogą elektroniczną. Metoda ta pozwoliła studentom Szkoły Głównej Handlowej utworzyć rankingi gmin szczególnie przychylnych inwestorom i wskazać wiele dobrych praktyk w tym zakresie. Jednak nie wszystkie gminy naszego powiatu zasłużyły na ten tytuł.

Studenci z Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej i mgr Magdaleny Typy sprawdzali poziom obsługi potencjalnego inwestora w urzędach gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

Jest to czwarty już raport z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów, który wpisuje się w nurt badań jakościowych nad atrakcyjnością inwestycyjną gmin przeprowadzony przez studentów SGH.

Gmina na 5!

Badanie objęło 877 gmin na terenie całego kraju, w tym wszystkie – czyli 314 na Mazowszu z wyszczególnieniem miasta stołecznego Warszawy, gdzie przeprowadzony został dodatkowo audyt osobisty (wizyty w urzędach dzielnicowych). Zebrane materiały posłużyły studentom do utworzenia dwóch rankingów:

 1. Gmina na 5! (edycja 2012) tylko w oparciu o gminy klasy A według PAI 2010 (Ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla gospodarki narodowej, przygotowany w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH klasy A oraz F za rok 2010),
 2. Mazowiecka Gmina na 5! w oparciu o wszystkie gminy regionu (klasyfikacja gmin według klas od A – ocena najwyższa do F – ocena najniższa).
Badanie obsługi inwestora obejmowało:
 1. Ocenę witryn internetowych gmin
 2. Ocenę jakości obsługi elektronicznej kontrahenta przez urzędy

Witryny internetowe gmin oceniano w okresie luty-sierpień 2012 r., biorąc pod uwagę przede wszystkim takie czynniki jak:

 • przejrzystość i estetyka serwisu,
 • nawigacja przyjazna dla użytkownika i czytelna mapa serwisu,
 • dostęp do niezbędnych informacji (kontakt, aktualności, struktura organizacyjna wydziałów),
 • obecność informacji o wolnych terenach inwestycyjnych i sposób ich eksponowania,
 • możliwość pobrania formularzy do rejestracji działalności gospodarczej lub  możliwość wypełnienia wniosku on-line,
 • wersja anglojęzyczna (obcojęzyczna) serwisu,
 • widoczna obecność gminy na portalach społecznościowych,
 • obecność galerii.

Ocena kontaktu mailowego z urzędami polegała na wysłaniu do urzędów zapytań mailowych na temat warunków prowadzenia działalności na terenie danej gminy z pytaniami w językach polskim  (kwiecień – sierpień 2012) i angielskim (maj – sierpień 2012) od przedsiębiorcy potencjalnie zainteresowanego rozpoczęciem działalności na terenie gminy.

W mailach polskojęzycznych pytano o zachęty inwestycyjne (zwolnienie z podatku od nieruchomości; dofinansowanie zwrotne – pożyczki, kredyty; dofinansowanie sprzętu i szkoleń na zasadzie umów sponsorskich z gminą; preferencyjne warunki najmu lokali; rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub utworzenie innej strefy działalności gospodarczej), oceniano obecność danych kontaktowych do pracownika urzędu oraz gotowość urzędu do osobistego spotkania z inwestorem.

Mail anglojęzyczny zawierał prośbę o przedstawienie oferty inwestycyjnej gminy, oceniał obecność danych kontaktowych i gotowość do spotkania.

Punktacja przewidywała maksymalnie: 10 p. za witrynę internetową, 5 p. za odpowiedź w języku polskim i 5 p. za odpowiedź w języku angielskim (łącznie 20 punktów) i była zastosowana przy tworzeniu rankingu Gmina na 5! w skali kraju, ale tylko w oparciu o gminy sklasyfikowane jako najbardziej atrakcyjne w rankingu tworzonym rokrocznie przez Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

Mazowiecka Gmina na 5!

Do wyłonienia Mazowieckiej Gminy na 5! posłużyła omówiona wyżej ocena witryn internetowych gmin oraz maili wzbogacona o ocenę tego, czy gmina posiada informację o swojej ofercie inwestycyjnej na stronach internetowych Agencji Rozwoju Mazowsza SA (ARMSA - centrum obsługi inwestora i eksportera, prowadzone przez województwo mazowieckie, którego celem jest pozyskanie i obsługa inwestorów oraz wspieranie polskich eksporterów oraz prowadzi działalność szkoleniową i zajmuje się informatyzacją województwa) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiZ). Efektem współpracy tych agencji jest powołanie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), funkcjonującego obecnie w strukturach ARMSA. Centrum to jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych zainwestowaniem w województwie, a jego zadaniem jest profesjonalna obsługa przez doradztwo w wyborze lokalizacji inwestycji, pomoc prawną i nawiązanie kontaktów z partnerami.

Jeśli gmina posiadała taką informację, otrzymywała dodatkowe 5 punktów. A zatem w rankingu Mazowieckiej Gminy na 5! maksymalnie można było uzyskać 25 punktów.

Tytuł Gminy na 5! na Mazowszu otrzymały 72 gminy spośród 314. Zakwalifikowane zostały te gminy, które uzyskały liczbę punktów mieszczącą się w przedziale od 10,5 do 19 pkt. Wśród najlepszych gmin znalazły się: Ostrołęka (19 pkt), Mława (18,5 pkt), Radom (17,5 pkt), Pniewy (17 pkt), Mszczonów (16,5 pkt), Mińsk Mazowiecki (16 pkt) oraz Grójec, Lesznowola, Piaseczno, Brwinów, Kowala i Iłów (po 15,5 pkt).

Warto zauważyć, że wszystkie Mazowieckie Gminy na 5! odpowiedziały na maile w języku polskim, nieliczne jednak w języku angielskim. Większość (62 z 72) witryn internetowych wymienionych gmin została oceniona wysoko - na więcej niż połowę punktów. Wśród tego zaszczytnego grona znalazło się 17 spośród 18 gmin z województwa mazowieckiego, które zamieściły swoją ofertę w Bazie Terenów Inwestycyjnych ARMSA.

Gminy zakwalifikowane jako Mazowieckie Gminy na 5! Koncentrują się wokół ośrodka centralnego – Warszawy, przy czym szczególnie duże zagęszczenie tych gmin występuje na zachód od stolicy: w powiatach żyrardowskim, sochaczewskim (po 5 gmin) i warszawskim zachodnim (3 gminy). Skupiska najlepszych mazowieckich gmin znajdują się również w północnej części województwa mazowieckiego, w powiatach wołomińskim, wyszkowskim i ostrowskim mazowieckim.

Analiza informacji na temat organizatorów rankingu i kryteriów oceny gmin skłania do wniosku, że jest to jeden z bardziej miarodajnych i niezależnych rankingów oceniających samorządy w zakresie gmin przyjaznych inwestorom.

Jak twierdzą autorzy badań, ich intencją było przede wszystkim wskazanie dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora w urzędach gmin, nie zaś piętnowanie zaniedbań w tym względzie, tudzież udzielenie rekomendacji. Organizatorzy badania zwracali szczególną uwagę na łatwość dostępu do informacji niezbędnych dla inwestora na stronach internetowych, merytoryczną jakość i kompletność odpowiedzi na pytania zawarte w meilach, czas udzielenia odpowiedzi, sprawne posługiwanie się językiem angielskim lub innym językiem obcym.

Gminy na 5! w naszym powiecie i okolicach

Tytuł Gmina na 5! na terenie naszego powiatu i regionu otrzymały gminy, które stosują dobre praktyki i poważnie traktują każdą ofertę inwestycyjną. Na liście rankingu znalazły się m.in.: Mszczonów, Piaseczno, Brwinów, Michałowice, Radziejowice, Podkowa Leśna, Błonie, Żyrardów, Żabia Wola, Jaktorów. Wiele z wymienionych wyżej gmin współpracuje także z ARMSA i PAIiZ - Piaseczno, Brwinów, Błonie, Mszczonów, Radziejowice.

Ranking 72 Gmin na 5! na Mazowszu

Jednak trudno nie zauważyć, że wiele gmin na Mazowszu, które reklamują się i mocno promują, jako przyjazne i otwarte na nowe inwestycje, takie jak choćby Grodzisk Maz., Pruszków czy Milanówek w ogóle nie znalazły się na liście. Zapytaliśmy organizatorów o powód tej nieobecności i okazało się, że jest nią po prostu ignorancja korespondencji elektronicznej przez urzędy tych gmin, z jaką wystąpił potencjalny inwestor, a której my, jako prasa lokalna, także niejednokrotnie doświadczamy.

Warto, by urzędy gmin w kontekście tych badań i rankingów zastanowiły się nad tym, jaki jest sens wydawania dużych pieniędzy na promocję gmin, skoro efekty tej promocji mogą być potem marnowane przez ignorancję i zaniechanie urzędników.

Na podstawie raportu „Gmina na Piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorstw”

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: