Przy okazji budowy łącznika ul. Sienkiewicza, a ul. Miry-Ziemińskiej Sygietyńskiej w Pruszkowie wspominaliśmy o pomyśle przebudowy ul. Kościuszki. Niestety, nie prędko doczekamy się jego realizacji, gdyż podczas LXI Sesji Rady Miasta Pruszkowa radni nie wyrazili na ten pomysł zgody.

Przypomnijmy, że ulica ta miała stać się reprezentacyjną aleją Pruszkowa. Planowana inwestycja zakładała gruntowną przebudowę i całkowitą zmianę obrazu ulicy – stworzenie dla mieszkańców w pełni funkcjonalnej przestrzeni. W ramach I etapu prac zaplanowano między innymi:

  • budowę ulicy wraz z miejscami parkingowymi oraz chodników
  • budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz modernizację sieci ciepłowniczej
  • skablowanie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz budowę oświetlenia drogowego
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego
  • nasadzenie nowego drzewostanu
  • montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, słupki wraz z podświetleniem

Urząd Miasta Pruszkowa uzyskał już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),a w ostatnich tygodniach zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Niestety, podczas ostatniej sesji w głosowaniu radni nie wyrazili zgody na przeznaczenie środków na ten projekt. Tak więc mieszkańcy Pruszkowa jeszcze poczekają na reprezentacyjną ulicę wiodącą od Dworca w kierunku centrum miasta.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: