Około 20 000 tysięcy stron liczy raport oceny oddziaływania na środowisko dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazany dziś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. To element wniosku o tzw. decyzję środowiskową, który został złożony zgodnie z zapowiedziami i harmonogramem inwestycji. Po uzyskaniu decyzji będzie możliwe realizowanie kolejnych kroków, niezbędnych do rozpoczęcia budowy największego lotniska w Polsce – Portu Solidarność.

Cała dokumentacja to efekt m.in. kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych. Prace w terenie prowadził zespół około 50 osób ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: botanicy, ichtiolodzy, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci, geolodzy. Celem opracowania jest realizacja przedsięwzięcia w taki sposób, aby miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną.

- To najważniejszy moment dla CPK w tym roku. Złożony dziś wniosek o decyzję środowiskową to dowód na to, że prace nad inwestycją prowadzimy w bardzo ambitnym tempie, ale bez strat na jakości. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim twórcom raportu. To działanie wprost pokazuje, że zrealizujemy Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z planem i najwyższymi standardami, wbrew absurdalnej narracji naszych oponentów- mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W raporcie przewidziano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (w tym lotnisko, węzeł kolejowy, układ drogowy oraz dodatkowe komponenty):

  • ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy,
  • ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych,
  • stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac,
  • przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia,
  • zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK,
  • dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych,
  • zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser),
  • zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

- To jeden z najważniejszych kamieni milowych w programie CPK. Dwa lata wytężonej pracy naszego zespołu i kilkudziesięciu wykonawców raportu środowiskowego. Dziękuję i gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad raportem środowiskowym i wnioskiem o decyzję środowiskową, który dziś został złożony do warszawskiego RDOŚ - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Kolejne kroki obejmują m.in. analizę formalną złożonej dokumentacji, a po wszczęciu postępowania - opiniowanie m.in. przez Wody Polskie i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przepisy zakładają w dalszej części postępowania udział społeczeństwa, który daje możliwość wyrażenia opinii stronom postępowania.

Dotychczas spółka CPK szeroko konsultowała swoje plany w ramach procesu inwestycyjnego. Przykładowo, podczas konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego zgłoszono 160 tysięcy uwag. Ponadto przedstawiciele spółki przez ostatnie kilkanaście miesięcy spotkali się ponad 250 razy z mieszkańcami, proponując warianty linii kolejowych i analizując propozycje społeczności lokalnych. Podczas tych spotkań CPK zebrało ponad 60 tysięcy uwag. Oprócz tego odbywa się szereg spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: